شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۵

زمان از یاد رفته

آدم در کتابها می خواند که زمین میچرخد ، می خواند به راحتی از کنارش رد می شود چون برایش تجسمی عینی ندارد که زمینی که رویش گام میزند نمی جنبد . زمان ِ زندگی نیز چنین است ..
اما فیلمهای سینمایی با بی رحمی این زمان ساکن و بی حرکت را به چالش می کشند و برای نشان دادن گریزش به چرخش عقربه ها شتابی دیوانه وار می دهند و ده بیست سال یک زندگی را در دو دقیقه به بیننده می نمایانند ، همیشه این گذر زود زمان در فیلمها برایم ترسناک بوده و یادم انداخته که ای وای که زمان چه زود می گذرد ، باز صد رحمت به داستانهای کتابها قدری دلرحمترند!

5 comments | Permalink

نظرات: 5

زمان ديوانه وار در گذر است و ما ...

By Blogger North Star, at ۷:۵۶ قبل‌ازظهر

in ketaba adamo mikoshan ... mitunan ... mishoshaaaaaaan ... (rasti linke man ku?!! :)

By Anonymous ناشناس, at ۴:۵۲ بعدازظهر

بله.میگم رفیق شاید تو زیادی ساکنی.

By Anonymous ناشناس, at ۴:۵۷ بعدازظهر

salam aidini...vali in heso man ba ketab bishtar daram

By Anonymous ناشناس, at ۱۰:۲۲ قبل‌ازظهر

دلم برا تنگ شده ایدین جدی جدی گنده گنده

By Anonymous ناشناس, at ۲:۲۹ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007