جمعه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۷

پدر بکارت!

عتیق بن عثمان نخستین فردی بود که خارج از خوانواده محمد(ص) اسلام آورد. طرح دوستی عتیق بن عثمان که تاجری ثروتمند و فردی خردمند بود از زمانی که سرپرستی فعالیتهای تجاری خدیجه به محمد سپرده شد ریخته شد و در آغاز دعوت به اسلام ثروتش و در طول دعوت تدبیر و خردش نقش بسیار مهمی در سرنوشت اسلام داشت.
بعدها چون عایشه دختر عتیق بن عثمان اولین زن باکره ای بود که به همسری محمد در آمد صاحب لقب پرافتخار – ابوبکر- گشت و همچنین با به همسری گرفتن دو دختر از دختران رسول(?) به مرتبه پرافتخاردامادی محمد هم نائل گشت.
برداشتی آزاد از : نگاهی نو به اسلام / مسعود انصاری

17 comments | Permalink

چهارشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۷

1


محمد برای اینکه همکاری یهودی ها را نسبت به خود جلب کند ، در آغاز کوشش کرد آئین مراسم دینی آنها را برای اسلام پذیرش کند ،برای مثال او ابتدا اورشلیم را برای قبله مسلمانان برگزید و همچین روزه مسلمانان را از آیئن مذهبی یهودیها برداشت کرد ، و روز یوم کیپور را که یهودیها در آن روز به انجام رسم روزه گیری می پردازند برای مسلمانان برگزید و حتی نام روزه مسلمانان را نیزهمان نامی که یهودی ها در زبان خود به کار می برند یعنی (عاشورا) که در گاهنامه عبری مفهوم دهم ام ماه تیشرین را می دهد ، تعیین کرد.
اما هیچ کدام از این اقدامات برای جلب نظر یهودی ها کارگر نیافتاد و بدین سان بود که مکه قبله گشت و روزه بجای دهم ماه تیشرین ( عاشورا) برای تمام ماه رمضان تعیین شد.

البته چرخشهای الله در باب ماه مبارک رمضان و روزه یکی دو تا نیست ، مثل وقتی که حکم آمد که در این ماه از نزدیکی با زنانتان پرهیز کنید و بعد از چندی چون علنا این دستور با شکست مواجه شده بود اجازه نزدیکی هم صادر گشت!


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007