پنجشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۱

نگاه نکن ، نبین ، دنیا را به نگاه من ببین

انفجار نور ، ولایت فقیه ، شیطان بزرگ ، استکبار جهانی ، موتلفه ، کمیته ، ارزشها ، سیاهی چادر ، ارزشها ، حجاب برتر ، شهادت ، راه قدس ، عدل اسلامی...عجب واژه های پر معنای در این سالها اختراع شده ...!


در یک عملیات شهادت طلبانه و انتحاری چندین اسرایئلی به هلاکت رسیدند ، ارتباط با مادر این شهید....!
کانال بعدی ; 5 سرباز امریکایی در فلوجه در یک عملیات شهادت طلبانه کشته شدند ، گزارشها حاکی از مقاومت شدید مردم عراق علیه اشغالگران امریکائی است ، پل برمر حاکم امریکائی عراق اعتراف کرد که ما در عراق شکست خورده ایم....!
کانال بعدی ، در یک عملیات بر علیه اشغالگران امریکائی در قندهار ، چندین امریکائی کشته شدند ، به تفسیری در مورد گرفتار شدن امریکا در باتلاق افغانستان گوش فرادهید...!
....مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه ; ....آیت الله ...امریکا با مشکلات اقتصادی فراوان در داخل رو بروست و به زودی از درون فرو میپاشد...تکبیر..!
به گزارش خبرنگار ما ، تظاهرات گسترده ای با حضور قشرهای مختلف مردم علیه ممنوعیت حجاب در فرانسه برگزار شد ، در همین حال سخنگوی وزارت خارجه با احظار سفیر فرانسه به نقض حقوق بشر در این کشور اعتراض کرد ...!

مرگ بر....، مرگ بر
جنگ جنگ تا ....

...در سالهای وجود دیوار آهنین ، رهبر آلبانی ( اسم کثیفش یادم نمیاد!) رادیوی ساخته بود که 24 ساعتته به 28 زبان برنامه پخش میکرد و از عدالت و آزادی و برابری میگفت و یک هدف جهانی که مبارزه علیه امپریالیسم بود! این رادیو در سراسر جهان شنونده های پر و پاقرصی داشت و همه دنیا فکر میکردند که در پس دیوارهای آهنین آلبانی کشوری نهفته است به نهایت آزاد و آباد، تا اینکه پرده از آن محضر حسن فرو افتاد و جهانیان همه انگشت حیرت بردند بر دهان که در قلب اروپا کشوری وجود دارد که مردم آن هنوز از خر و الاغ بجای ماشین استفاده میکنند و در نهایت فقر و فلاکت روزگار میگذرانند ، بعد از شکستن این دیوارهای دروغین ، همه دیدند که مردمی که در پشت دیوارها بودند و شعارهائی به پهنای جهان میدادند ، تبدیل شده اند به مردانی که به کمترین بها در قلب اروپا آدم میکشند و زنانی که به شامی و جائی برای خواب تن میفروشند...


و ایران ( آیا تصویر سرزمین خوب من این است؟ آیا حکومت علما را این نشانه بود؟!)

در ایران ، این آخرین کشور محصور در حصار دیوارها در جهان ، بعد از 23 سال ، با یک اتفاق ساده پرده از آن منظر حسن فرو می افتد و صد هزار نفر همانند مور جام مرگ مینوشند ، یا به قول آن دبیر اول شورای فقیهان تلف میشوند !
و جهانیان همه میبینند و صد البته از خود میپرسند که اینان بودند که میخواستند با امریکا بجنگند؟!
همینان بودند که آن شعارها را میدادند؟! مگر چه کم دارند که اینقدر فقیرند؟ چرا بر روی دریای از ثروت بدتراز دوهزار سال پیش خود زندگی میکنند ؟ و جوابها همه یکیست ، آنها در پشت حصارها محصورند و از خود نمیپرسند که چرا خدمتگزارانشان !! 24 ساعت بعد تازه به یاد می آورند که هزاران انسان د رزیر آوارها مدفونند ، از خود نمپرسند که سازمان مسئول کیست ، بودجه میلیاردی کمیته امداد!! برای چیست ؟ و دم برنمی آورند و فقط ته مانده های جیبشان را به صندوقهایی میریزند که خرج تبلیغ آقایان کمیته امدادی شود در انتخاباتشان!

یکی دارد زور میزند که وارد اتاق من شود و به من بگوید ، نکن ، نبین ، نگاه مکن ، دنیا را به نگاه من ببین ، با دنیا دشمن باش ، فقط به من نگاه کن ، دنیا بد است و پراز پلیدی ، اما تو داری میبینی ، میبینی که دنیا دارد میگذرد به شتاب و زبانت را بسته اند و هر روز دستانی در کارند تا مگر چشمانت را هم ببندند.بدجوری یاد این نامه ای که حاج سیاح و دوستانش به شاه شهید نوشتن افتادم این روزا!! چند خطش بی مناسبت نیست!!
از ابتدای سلطنت اعلیحضرت شهریاری بهر چه اراده همایونی تعلق گرفته ، بندگان جز راه اطاعت نپیموده ایم ، مثل میرزا تقی خان اتابیک را که امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت بود بی تقصیر برافکندید ، همه سکوت کردیم ، شصت هزار فوج ایرانی را در سفر مرو بدست ترکمان اسیر دادید ، بدون کلمه ای اعتراض هر که توانست عزیز خود را مثل گاو و خر ، خریداری کرد . هر کس را از برادران اسلامی ما بمحض تفرج و دلخواه بهر تهمت و اسم قربانی کردید چشم پوشیدیم . هر نقطه را محض اینکه شاید در سال یکدفعه خاطر مبارک بتفرج تعلق گیرد با کرورها مال رعایا و فقرا عمارت ساخته جز تماشا کاری نکردیم ...
بفرنگستان تشریف برید ، آیا در بندرگاه تمام ممالک ، غیر ایرانی حمال و ذلیل و عمله دیدید که اکثرا در قدرت بذلت جان میدهند؟ ....
گرتو صبور باشی طاقت نمانده ما را ...aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006