یکشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۸۸

خوشبختی

خوش بختی عبارت است از کنترل لحظه به لحظه خود آگاه.
انسانی که کنترل و اختیار خودش رو نداشته باشد همیشه کوشش میکند دیگران را در اختیار و کنترل بگیرد.
.
کنفرانس خوشبختی : دکترهلاکویی.

چقدر این تعریف به واقعیت نزدیکه ، ساعتهای متمادی روش فکر کرده ام و معیارهای ذهنی خودم رو باش تطبیق دادم .
من چقدر به کنترل خودم نزدیکم؟
خ ی ل ی کم ، ولی این مهم نیست!
حداقل از نیمه دوم سال گذشته من در مسیر کنترل خود آگاه خودم قرار گرفته ام ، هرچند جاده ای رو میبینم که انتهاش هنوز نامشخصه اما در مسیر خوشبختی طی طریق کردن خوبه ، خیلی خوبه و خوشحالم از این.

4 comments | Permalink

شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۸

سال نو مبارک

سال نو شده
چقدر زود ، چقدر سخت

سال نو شده و تو چند ساعت قبل از تحویل سال رسیده ای به خانه ، به خودت وعده داده بودی که حتما اتاق تو را هم خانه تکانی کرده اند ، اما نه خبری نیست ، دلت می خواهد قبل از تحویل سال تمیزش کنی اما خسته ای ، چند ساعتی میخوابی و نتیجه اش می شود مشکل همیشگی مثل فیل خوابیدن ، صدای زنگ را نشنیده ای ، دیرتر بیدار شده ای ، دوش میگیری با عجله ، اصلاح میکنی و به جای زخم کوچک اما دردناک اصلاح هول هولکی کرم میمالی و همزمان لباس عوض میکنی و میدوی بالا
اما زمان که منتظر تو نمی ماند،
سال تحویل شده
دمغ لم می دهی جلوی تلویزیون و به این فکر میکنی که واقعا
سال نو شده
چقدر زود ، چقدر سخت


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006