سه‌شنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۶

راز فال ورق


درباره ء راپونزل چیزی شنیده ای؟
با سر جواب منفی دادم.
اما باید راجع به کلاه قرمزی کوچک ، یا سفید برفی چیزهایی شنیده باشی؟
با سرتایید کردم.
به نظرت آنها چند ساله اند؟ صد ساله؟ یا شاید هزار ساله؟ آنها بسیار جوان و در عین حال بسیار پیراند. دلیلش آن است که از تخیل مردم بیرون آمده اند. نه ، من نیندیشیده ام که کوتوله های جزیرپیر و مو سفید شوند. حتی لباسی که می پوشند خط برنداشته است. قضیه ما فانی ها فرق می کند. ما هستیم که پیر و مو سفید می شویم. اما رویاهای ما این طور نیستند. آنها حتی پس از مرگ ما هم می توانند در دیگران به زندگی خود ادامه دهند...

راز فال ورق/ یوستین گاردر


من هیچ بازیی را با ورق بلد نیستم! خیلی عجیب است؟ دلیلش را هم درست نمی دانم ، شاید این فکر همیشگی که وقت تلف کردن است ، هیچ وقت هم به اندازه ء زمانی که راز فال ورق را می خواندم دلم نخواسته بود که بلد بودم..

48 comments | Permalink

دوشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۶

در و دل با آقا!

گزيده ای از كتاب ” نصايح“ تأليف حضرت آيت الله مشكينی :

”زنان وفا ندارند، اخلاق پست دارند، شايسته شان ناشايسته است و ناشايسته شان رسوا مگر افراد نادري كه در پناه خدا از پليدی ها مصون اند. كاری كه به آنان واگذاری ضايع گردانند، سری كه به آن ها بسپری فاش كنند، ناچار در زندگی با ايشان اظهار دوستی كن اما دل به آن ها نبند، رفيق سرشان پندار، همه ء اختيارات و اسرارت را به آنان وامگذار كه امروز دوست اند و فردا دشمن.“
( صفحه ء ١۴٢ كتاب النصايح)

نحسی در سه چيز است: زن، چهار پا و خانه. نحسی زن به سنگينی مهر و ناسازگاری با شنوهر است، نحسی حيوان به چموشی و سواری ندادن است، نحسی خانه به تنگی و بدی همسايه و زيادی عيب آن است.
( صفحه ء ١۴٣)

هر كه ايمان به خدا و روز جزا دارد اجازه نمی دهد زنش به حمام برود (حمام های مخصوصی كه موجب فساد اخلاق می شود).
( صفحه ء ١٣۵)

سه دسته را اگر نيازاری آزارت كنند: زنان، نوكران، فرومايگان. ( زيرا اينها در معاشرت روش معتدلی ندارند كه حفظ حقوق ديگران كنند، اينان كسی را مانند كه به قصد زدن و كشتن حمله كنند، طرف مقابل مجبور است بزند و بكشد يا بخورد و كشته شود).
( صفحه ء ١٣١)

زن از سه راه حلال می شود: عقد دائم، عقد منقطع ( صيغه) و بردگی ( كنيزي).
(صفحه ء ١٣٨ )

بهترين صفات زنان بدترين صفات مردان است، يعني: كبر، و ترس، و بخل ( كه اين صفات در زن مايه ء حفظ عفت و نگهداری مال شوهر است، و در مرد موجب بدبختی و عقب افتادگی است).
( صفحه ء ١۴٢)


آقا حالا که نیستی من هی یادت می افتم ، والله نمی دانم چه مرضی آقا امام زمان خودش کمکم کناد!
دلم برایت تنگ شده آقا ، از یک طرف خوشحالم که رفتی که آقا امام زمان از تنهایی در آمد و از طرف دیگر دلتنگم که رفتی ، حالا که تو نیستی رابط مخفی ما کیست با امام؟
حرف زیاد است آقا ، اشک امان نمی دهد ، نـــه قیصر!

26 comments | Permalink

شنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۶

... که لب نداشت ، خنده را بر لب دیگران هم دوست نداشت

شما برای من نمرده اید ، شما هرگز برای من نمرده اید ، حتی اگر خودم خبرمرگتان را برای خودم آورده باشم..

کمی زل زد ، می خواست پک قائمی هم به سیگارش بزند وبعد از اینکه آه و دود دور و درارزی بیرون می دهد شروع به حرف زدن بکند ، اما راستش فکر کرد می شود مثل این فیلمهای قدیمی! پس فقط کمی زل زد و گفت :
همه یه روز می میرن ، مثل تو که امروز برا من مردی ، مطمئن باش منم یه روز برات می میرم..


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006