پنجشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۱

نگاه نکن ، نبین ، دنیا را به نگاه من ببین

انفجار نور ، ولایت فقیه ، شیطان بزرگ ، استکبار جهانی ، موتلفه ، کمیته ، ارزشها ، سیاهی چادر ، ارزشها ، حجاب برتر ، شهادت ، راه قدس ، عدل اسلامی...عجب واژه های پر معنای در این سالها اختراع شده ...!


در یک عملیات شهادت طلبانه و انتحاری چندین اسرایئلی به هلاکت رسیدند ، ارتباط با مادر این شهید....!
کانال بعدی ; 5 سرباز امریکایی در فلوجه در یک عملیات شهادت طلبانه کشته شدند ، گزارشها حاکی از مقاومت شدید مردم عراق علیه اشغالگران امریکائی است ، پل برمر حاکم امریکائی عراق اعتراف کرد که ما در عراق شکست خورده ایم....!
کانال بعدی ، در یک عملیات بر علیه اشغالگران امریکائی در قندهار ، چندین امریکائی کشته شدند ، به تفسیری در مورد گرفتار شدن امریکا در باتلاق افغانستان گوش فرادهید...!
....مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه ; ....آیت الله ...امریکا با مشکلات اقتصادی فراوان در داخل رو بروست و به زودی از درون فرو میپاشد...تکبیر..!
به گزارش خبرنگار ما ، تظاهرات گسترده ای با حضور قشرهای مختلف مردم علیه ممنوعیت حجاب در فرانسه برگزار شد ، در همین حال سخنگوی وزارت خارجه با احظار سفیر فرانسه به نقض حقوق بشر در این کشور اعتراض کرد ...!

مرگ بر....، مرگ بر
جنگ جنگ تا ....

...در سالهای وجود دیوار آهنین ، رهبر آلبانی ( اسم کثیفش یادم نمیاد!) رادیوی ساخته بود که 24 ساعتته به 28 زبان برنامه پخش میکرد و از عدالت و آزادی و برابری میگفت و یک هدف جهانی که مبارزه علیه امپریالیسم بود! این رادیو در سراسر جهان شنونده های پر و پاقرصی داشت و همه دنیا فکر میکردند که در پس دیوارهای آهنین آلبانی کشوری نهفته است به نهایت آزاد و آباد، تا اینکه پرده از آن محضر حسن فرو افتاد و جهانیان همه انگشت حیرت بردند بر دهان که در قلب اروپا کشوری وجود دارد که مردم آن هنوز از خر و الاغ بجای ماشین استفاده میکنند و در نهایت فقر و فلاکت روزگار میگذرانند ، بعد از شکستن این دیوارهای دروغین ، همه دیدند که مردمی که در پشت دیوارها بودند و شعارهائی به پهنای جهان میدادند ، تبدیل شده اند به مردانی که به کمترین بها در قلب اروپا آدم میکشند و زنانی که به شامی و جائی برای خواب تن میفروشند...


و ایران ( آیا تصویر سرزمین خوب من این است؟ آیا حکومت علما را این نشانه بود؟!)

در ایران ، این آخرین کشور محصور در حصار دیوارها در جهان ، بعد از 23 سال ، با یک اتفاق ساده پرده از آن منظر حسن فرو می افتد و صد هزار نفر همانند مور جام مرگ مینوشند ، یا به قول آن دبیر اول شورای فقیهان تلف میشوند !
و جهانیان همه میبینند و صد البته از خود میپرسند که اینان بودند که میخواستند با امریکا بجنگند؟!
همینان بودند که آن شعارها را میدادند؟! مگر چه کم دارند که اینقدر فقیرند؟ چرا بر روی دریای از ثروت بدتراز دوهزار سال پیش خود زندگی میکنند ؟ و جوابها همه یکیست ، آنها در پشت حصارها محصورند و از خود نمیپرسند که چرا خدمتگزارانشان !! 24 ساعت بعد تازه به یاد می آورند که هزاران انسان د رزیر آوارها مدفونند ، از خود نمپرسند که سازمان مسئول کیست ، بودجه میلیاردی کمیته امداد!! برای چیست ؟ و دم برنمی آورند و فقط ته مانده های جیبشان را به صندوقهایی میریزند که خرج تبلیغ آقایان کمیته امدادی شود در انتخاباتشان!

یکی دارد زور میزند که وارد اتاق من شود و به من بگوید ، نکن ، نبین ، نگاه مکن ، دنیا را به نگاه من ببین ، با دنیا دشمن باش ، فقط به من نگاه کن ، دنیا بد است و پراز پلیدی ، اما تو داری میبینی ، میبینی که دنیا دارد میگذرد به شتاب و زبانت را بسته اند و هر روز دستانی در کارند تا مگر چشمانت را هم ببندند.بدجوری یاد این نامه ای که حاج سیاح و دوستانش به شاه شهید نوشتن افتادم این روزا!! چند خطش بی مناسبت نیست!!
از ابتدای سلطنت اعلیحضرت شهریاری بهر چه اراده همایونی تعلق گرفته ، بندگان جز راه اطاعت نپیموده ایم ، مثل میرزا تقی خان اتابیک را که امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت بود بی تقصیر برافکندید ، همه سکوت کردیم ، شصت هزار فوج ایرانی را در سفر مرو بدست ترکمان اسیر دادید ، بدون کلمه ای اعتراض هر که توانست عزیز خود را مثل گاو و خر ، خریداری کرد . هر کس را از برادران اسلامی ما بمحض تفرج و دلخواه بهر تهمت و اسم قربانی کردید چشم پوشیدیم . هر نقطه را محض اینکه شاید در سال یکدفعه خاطر مبارک بتفرج تعلق گیرد با کرورها مال رعایا و فقرا عمارت ساخته جز تماشا کاری نکردیم ...
بفرنگستان تشریف برید ، آیا در بندرگاه تمام ممالک ، غیر ایرانی حمال و ذلیل و عمله دیدید که اکثرا در قدرت بذلت جان میدهند؟ ....
گرتو صبور باشی طاقت نمانده ما را ...aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007