شنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۳

حقوقدان

دختر وزیر دادگستری ....

18 سالگی:
پدرجان در قوانین خود به این خواستگاران بی مصرف دستور بده دست از سر دخترها بردارند! اگر به وجودشان احتیاج پیدا کنیم خودمان خبرشان میکنیم! در ضمن ازدواج مردان کمتر از 25 سال را اکیدا ممنوع کن! این کار موجب میشود تا بهترین دوست پسرهایمان را از دست بدهیم!

20 سالگی:
پدرجان فکر کنم زناشویی مردان کمتراز 30 سال اشکالی نداشته باشد ...به آنها تخفیف بده!

22 سالگی:
اگر وزیر کشور را دیدی به او دستور بده همه مردان مجرد را به جرم تجرد سالی 30 تا 40 هزار جریمه کند!
25 سالگی :
هر چه زودتر قانونی تنظیم کن که به موجب آن کلیه مردهای مجرد مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 15000 هزار در سال باشند! تا کی باید دست رو دست گذاشت!

28 سالگی :
پدرجان آخر تو هم شدی حقوقدان! در قوانین تو حتی یک ماده خشک و خالی علیه مردان مجرد بی مصرف وجود ندارد! برای همه مردان محرد حداقل سالی ده هزار فرانک جریمه نقدی تعیین کن! البته به این جریمه باید دو ماه زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی هم اضافه شود و با این ترتیب به زودی یک دختر ترشیده هم پیدا نخواهد شد!

30 سالگی:
دویست هزار جریمه ، نه سیصد هزار ، نه یک سال حبس و 100 ضربه شلاق...!

35 سالگی: همه این احمقهای مجرد را تسلیم جوخه اعدام کن! ...من ، من حاضرم چشمهای همه مردان مجرد را با ناخنهایم در بیاورم!...نه نه ، حبس ابد در سلولهای انفرادی...شاید...!

40 سالگی:
پدرجان ، عزیزم ...برو پیش وزیر دارائی و از او خواهش کن که به منظور پرداخت جایزه سالانه به مردهای مجردی که بخواهند ازدواج کنند بودجه مخصوص تعیین کند...در ضمن ازدواج مردهای جوان را با دخترهای کمتر از 35 تا 40 ساله را ممنوع اعلام کن...!


با تشکر از عمو چخوف!

0 comments | Permalink

نظرات: 0aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007