یکشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۴

فراسوی نیک و بد

...هر آنچه از روی عشق انجام پذیرد ، فراسوی نیک و بد صورت میگیرد ...


موقع برگشت برگزیده آثار نیچه را میخواندم که رسیدم به از فراسوی نیک و بد و در این جمله متوقف شدم : هر آنچه از روی عشق انجام پذیرد ، فراسوی نیک و بد صورت میگیرد...

این جمله را تکرار کردم وتکرار کردم و تکرار ...و کم کم به دنیای خلصه گونه ء خیالم وارد شدم و من و من شروع کردیم به حرف زدن و بناچار جویبار خاطرات را بار دیگر پیجویی کردیم...

امم من هیچ وقت عاشق نشده ام ، حتی شاید تا همین چند ماه پیش حس هم نمیکردم که کسی را دوست دارم ، یعنی باطنا و قلبن دوست دارم یا نه ، ولی ، ولی خیلی کارها حداقل در همین وبلاگ برای معدودی انجام داده ام که از نظر خیلیها ابلهانه بوده ولی حالا که با این تعبیر برای خودم بازش میکنم میبینم نمه ای از عشق در تمامی این کارها بوده چون از فراسوی نیک و بد صورت گرفته و این را حداقل خودم صادقانه میدانم ، یعنی معدود افرادی از خیل ِ افرادی که به این دنیایی خیالیم می آمدند و میرفتند برایم جالب ، قابل احترام و شاید دوست داشتنی بوده اند آنقدر که دوست داشته ام که در موقعیتی بتوانم این حسم را به آنها ابراز کنم و اگر بخواهیم منصفانه نگاه بکنیم این کار فقط پاسخی بوده به نیاز من به دیدن شادی کسی که برایم مورد احترام است...

با این همه ای قلب در به در !
از یاد مبر
که ما
من و تو
عشق را رعایت کرده ایم
انسان را رعایت کرده ایم
خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود.

....
پدر معنوی ، در راه باز فکر میکردم به حرفهای چند ماه پیشمان در مورد دوستی و دوست داشتن و انتظارات بجا و نابجایی که دوستی به وجود می آورد ( راستش خیلی دلم میخواهد یک بار این بحث را در وبلاگت بشکافی )....
سینا ، اینکه میگویی مشکل ما اینجاست که هنوز تقدس را از روی دوستی برنداشته ایم را خیلی دوست دارم اما ، اما نمیدانم شاید بدلیل همان آرمانگرایی گذشته که هنوز هم ولم نمیکند هنوز هم ( البته شاید به اشتباه ) فکر میکنم دوستی ( به قول تو Perfect ) باید وجود داشته باشد...
یادت هست در آخر صحبت حکام نوشتم ، دوستیها همه فریب خوردگی بود ، من هم فریب خوردم اما باز از سر خواهم گرفت...
نمیدانم ، نمیدانم ، نــــمـــدانم....
اما ! فکر میکنم همیشه در زندگیمان کسانی هستند و خواهند بود که ناخود آگاه دوستشان خواهیم داشت از فراسوی نیکی و بدی ، یعنی در زندگی تمامیه ما انسانهای سود پرست افرادی خواهند بود ( بسیار معدود البته ) که دوستشان خواهیم داشت برای دوست داشتن ...
یعنی فکر میکنم آن روز خواهد رسید که من دیگر نگویم که :
دوست داشتن دوست را داشتن است!
و تو ننویسی که :
دوست داشتن احتمالاً بهترين شکل مالکيت است و مالکيت بدترين شکل دوست داشتن ...

میدانی رفیق جان ، منتظرم یک روز در این مورد حرف بزنی کامل تا شاید اگر توانستم نظرم را بگویم ولی در همین قدر که فکر میکنم ...
دوستی
شادی و خنده
فریب و نامردمی
اندو ه و یاس ...
و باز
دوستی!

ولی سرانجامی باید باشد بر این دور باطل ، اما اینکه این سرانجام را همه ما خواهیم داشت یا نه ، دیگر بر میگردد به دیدمان ، درس گرفتنمان از دوستیهای گذشته ، رعایت حدود دوستی و داشتن تردید به موقع در انتخاب دوست و ....

که اگر اینگونه نشد برخواهیم گشت و اندوه بار خواهیم گفت ، خانه دوست کجاست؟

سینا اینها را گفتم چون دلم میخاست بگویم به دوستیم با تو که فکر میکنم برای اولین بار حس میکنم من یک دوست دارم فقط برای دوست داشتن... همین .

بردار معنوی عزیز!
با سینا که حرف میزدین من قاطی نشدم که وقتی دو تا آدم معتبر حرف میزنن شرط اعتبار اینه که بی اعتبار وارد نشه ( معتبرشدم؟!)....الانم فقط میخام بگم همه چیز در گذر است ، پس همه چیز سزاوار گذشتن است ....چی؟! ...نوشابه خوردم باز؟! ....اممم! خب راستش آره!
آقا اصن میدونی چیه! من فقط دلم میخاد بات بشینم نوشابه معتبر بخورم و بدش دو نفری بزنیم زیر همه این حرفهای روشنفکری که فقط و فقط برا زدن مخ دخترا تو بلاگامون میزنیم! هر و کر بخندیم! ای ای ای دلم برات تنگ شده مردک معتبر....

بانوی اول ، نگاه .....بچهاااااا

هنوز هیچی نشده من دلم برا همتون تنگ شده ، از وقتی برگشتم احساس شادی بی حد میکنم وسرشارم از انرژی ، چقدر خوبه آدم این همه دوستهای خوب داشته باشه ها! داش امیر مخلصم! حمید خنده هات حکم خنده های آدم خوش مشربی رو داره که به جنبه خنده دار مسائل فقط توجه میکنه درس مثه من! خیلی دوست دارم....

اممم...
آن روز که ما با هم بودیم ، هوا عطر روز می پراکند و آسمان آن جا شفاف ترین آسمان دنیا بود :*.

بردار بادمجان ورد شما به دانشگاه شریف تو ما باعث خوشحالی و انده اینجانب گشته بدینوسیله به عنوان اولین نفر مراتب پاچه مالی خود را اعلام میدارم و با اعلام خوشحالی خود متاسفانه حسودی مو رو داره خفه میکنه!

خیلی میخامت یهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .


0 comments | Permalink

نظرات: 0aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007