یکشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۲

روزی که فمنيست شدم ۸ :

آقا من حسابی شاکيم اصلا حقوق بشر رو اين نرها ٬! رعايت نميکنن ! يعنی چی حالا باز دنيای آدمها خوبه بايد خانوما برن واسه ما نماز بخونن پيش اين نرهای حيوانات! يعنی چی آخه نه جون من اين انصاف ، آخه يکی نيست به اين گربه نره بگه اخه تو خجالت نميکشی از اين سيبيلات ، آبروی هر چی مرده بردی با اين کارات ، بی مسئوليت عوضی ،، من نميدونم اين گربه نرا از زندگی زناشوی چی ميفهمن هيچ مسئوليتی ندارن ، بعد از هماغوشی با اين گربه مادههای ناز ولش ميکنن ميزارن ميرن اين بيچاره بايد تنها تنها اون همه بچه رو بزرگ کنه !! آخ من که دلم واسش کبابه ،، درکش ميکنم بيچاره مخصوصا با اين گرونی گوشت که الان هست حق ميدم به اين مامان گربه که بچه اش رو آورده گذاشت خونه ما ،خوب نميتونسته قضاش رو تامين کنه ديگه ولی يه چيزی منو ميترسونه ( گربهه ماده است !) براش نگرانم الان که بچه است ولی ميترسم بزر گشه بره بيرون بيفته دست اين نامردای عوضی بعد خودش کم بود اون بچه های حروم زادش رو هم من بايد بزرگ کنم ؛ اصلا صبر کن يه محدوديتی واسش بزارم ، اصلا حق نداره بزرگ که شد بره بيرون واسه يه خانوم گربه جون نازنازی خدا ميدونه اون بيرون چند تا گربه نامرد ولگرد صف کشيدن!تا وقتی که من يه شوهر باوفا واسش پيدا کنم !
اصلا اين اگهی رو ميزنم هر کی يه گربه نر با مرام داشت پيام بزاره و تو اين کار خير پيش قدم بشه!:
برای یک گربه ماده ، آشنا به اينترنت و زبان انگليسي، علاقه مند به شعر و ادبيات و سياست و مسائل ايران و حقوق بشر، با کمر باريک و اهل رقص و شب نشينی و دود و دم ، با موهای لخت و خوش فرم يک شوهر با مرام و معرفت احتياج است از خاستگاران محترم خواهشمند است مشخصات گربه های خود را فرستاده تا برسی شود گربه خانوم بنده در رد يا قبول پيشنهادات مجاز ميباشد !!

قانون طبيعت رو که نميشه عوض کرد ولی بايد برم مجلس ببينم ميتونم يه قانونی در مورد آزادی سقط جنين اين گربه ها به تصويب برسونم يا نه !


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006