چهارشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۲

نهم ذی الحجه سنه اثنی و اربعین و اربعمائه باز پستی به یاری خدای تعالی بگزاردم و چون آفتاب غروب کرد و جاج و خطیبان و بلاگران از کامنت گذاردن برگشتند بس به فکر فرو رفتم ز بی دینی و نامردمی چندین و چند جوان گول خورده و کیبورد بدست مزدور که این روزها بر حسب آنکه به شدت مد شده است و با گذاشتن پستی گویند که این مطلب آخر است و مبحث خداحافظی!!!
که این اولا به مذاق ما بسیار ناخوشایند آید که گویند که دیگر نخواهند نوشت! که من به عنوان رسول خدا ! و بلاگر اعظم!! چون بسی نگران بودم از آتش جهنم بر اینان به مشورت با صحابه خود پرداختم در این زمینه تا هم راه چاره ای بیابم و هم به برسی احکام شرعی این موضوع بپردازم که در همین اثنا بر ما وحی شد که ای آیدین به امتت بگو که این بلاگ نویسی همچون دین اسلام است!! که اگر به آن درایی هیچ راه گریزی نیست و برگشتن از آن حکمش محاربه و اعدام است!
و چون شما گفتید که اشهد ان پرشین بلاگ و آیدین بلاگ الله ! دیگر شما که هیچ فرزندان شما نیز بعد از شما در زمره بلاگ نویسان هستند و هر گونه خروجی از این بلاگ نویسی در حکم بستن شمشیر از رو بر خدا و رسول است که باعث رنجش خاطر ما میشود که نقل است هر که آیدین را بیازارد خدا را آزرده جایگاهش در قعر جهنم است!
پس ای جوانان من گول شیطان رانده شده از بلاگستان را نخورید ودر دین خود ثابت قدم باشید که بهترین نمونه برای شما همین آیدین بلاگ الله است که لحطه ای با همه نامردمی ها و هک شدنها در اراده اش خللی وارد نشده است که من به شما بهشت روان و حوریان جوان ! و ابهای روان و خطوط پرسرعت بهشت نت ! و کامنتهای فراوان برای هر مطلب را مژده میدهم !


خامس رمظان سنه و ثلاثین و اربعمائه آیت الله ، حجت الااسلام و والبلاگرین مد ذه عالی آیدین بلاگ اللههی ( نجف الشرف !)پ.ن :دفتر ارتباطات مردمی آیدین بلاگ اللهی آماده پاسخگویی به سوالا ت شرعی شما اراذل در زمینه بلاگ نویسی میباشد!

0 comments | Permalink

نظرات: 0aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006