سه‌شنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۲

مردها كلا به سه گروه اصلي تقسيم ميشن:
گروه اول مردهايي هستند كه دوست دارن خودشونو بدبخت كنن!اين دسته از مردها ميرن زن ميگيرن!!!(ديگه خودتون تا آخرشو بخونين!!!!)
گروه دوم مردهايي هستند كه دوست ندارن خودشونو بد بخت كنن,ولي تا چشم باز ميكنن ميبينن سه,چهار بچه مردم رو بد بخت كردن!! اين گروه ميرن كشيش كليساهاي كاتوليك ميشن!!!
آخرين گروه هم مردهايي هستن كه ميرن زن ميگيرن,بعدش باز هم ميرن زن ميگيرن,اونوقت ميرن يه زن ديگه هم ميگيرن و يه دو جين هم صيغه ميكنن!اين گروه ميرن فقبه ميشن و مرجع تقليد مسلمين جهان!
!و اما زن ها كلا به پنج گروه اصلي تقسيم ميشن:گروه اول زنهايي هستن كه مرد ها رو بد بخت ميكنن!
گروه دوم زن هايي هستن كه اشك مردها رو در ميارن!
گروه سوم زن هايي هستن كه جون مردها رو به لبشون ميرسونن!
گروه چهارم زن هايي هستن كه كاري ميكنن مرها روزي 18 بار (به طور ميانگين)آرزوي مرگ كنن!
گروه پنجم زن هايي هستن كه به اشتباه فكر ميكنن جزو هيچ كدوم از گروه هاي بالا نيستند.(ولي هستند!!)


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006