جمعه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۴

سهم من

کتابای یک کمونیست از سر تا ته ، کتابای ایدئولوژیکی چپه از پایه تا پیشرفته ، کتابای داستانش کتابای ماکسیم گورکی و بقیه نویسندگان روسی و رومن رولانه و بقیه هم در این مایه ، تک و توک کتابای سایر مکاتب رو در کتاب خونه اش میبینی.
کتابخونه ء یک روشنفکر غیر کمونیست ، کتابهای پایه ء کمونیستو داره ، ولی نه کامل ، نیمه کاره رها شده . تعدادی هم کتاب در نقد کمونیست بینشون پیدا می شه ، بقیه ء کتاباش به قول کمونیستا از کتابهای بورژوازیه ...مثلا داشتن کتابای علی شریعتی الزاما بیانگر این نیست که این خانواده تمایلات مذهبی دارن چون در بیشتر خونه ها بعد از انقلاب این کتابا وارد شد ، ولی کتابخونه ء مذهبیون سرشار از داستانهای مذهبی ، کتابهای دعا ، تفاسیر ، توضیح المسایل ها و از این قبیله ، در کتابخونه ملی گرایان تا بخوای کتاب خاطرات سیاستمدارن و تاریخهای مختلف ایران هست ، در ضمن هر آدم تحصیل کرده که واقعا اهل مطالعه باشه ، تعدای کتاب هم در رشته ء تحصیلی و کاری خودش داره که بیانگر زمینه ء تخصصی اونه!

سهم من / پرینوش صنیعی.

0 comments | Permalink

نظرات: 0aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006