یکشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۵

زن گل ماتمه!

از خودمان چنین نقل است که :
جوانایی که در صدد ازدواج هستند به ماهیهایی می مانند که دور تور صیاد را گرفته و سعی دارند داخل بشوند در صورتی که ماهیهای دیگری که گرفتار شده و در درون تور هستند سعی و کوشش دارند که هر طور شده بیرون بیاییند!

9 comments | Permalink

نظرات: 9

chie? dorobare Fish va Fisherman bazi rafty!!!

By Anonymous iranian idiot, at ۵:۲۶ بعدازظهر

اه ديگه فيلتر نيستيم آق داداش آيدين

By Blogger North Star, at ۵:۴۱ بعدازظهر

:)

By Anonymous Kaysamax, at ۱۲:۲۸ قبل‌ازظهر

:)

By Anonymous Kaysamax, at ۱۲:۲۸ قبل‌ازظهر

ببخشید آقا این قبلا چخوف گفته بود ها...

By Anonymous amir, at ۹:۴۰ قبل‌ازظهر

اشتباه عرض ميكنيد استاد چخوف همچين فرمايشي نداشته!

By Blogger صورتکِ خیالی, at ۹:۵۶ قبل‌ازظهر

اما شبيه جملات بوبن هم هست !
خوب آيديني خودش يه پا فيلسوفه ديگه :
زن ها روياي ازدواج را در اعماق وجودشان حمي مي كنند وهمين امر باعث مي شود كه گاهي خسته شوند و همه چيز رارها سازند تا از اين طريق به طور كل تنها باشند .

By Blogger North Star, at ۱۰:۱۶ قبل‌ازظهر

از كريستين بوبن بود

By Blogger North Star, at ۱۰:۱۶ قبل‌ازظهر

حمي = حمل

By Blogger North Star, at ۱۰:۱۷ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006