جمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۵

پاناگوليس


آن دم که مرده گان را به یاد می آوری،
از یاد مبر که آنان نیز زنده گی کرده اند
سرشار از امید آروز و چونان زنده گان ِ پیرامونت
آنان نیز از این راه که تو در می نوردی گذشتند
و هنگان عبور به گورها نیندیشیدند!

6 comments | Permalink

نظرات: 6

سلام دوست عزیز.بله رقیب فوجیموری یوسا بود که شکست خورد.اشاره نویسنده نیز به انتخابی که از سوی مردم انجام گرفت.فوجیموری با اتخاذ روش های پوپولیستی یوسلی روشنفکر رو شکست داد. همین طنز تاریخ اینه دیگه

By Anonymous داوود پنهانی, at ۷:۱۶ بعدازظهر

من به مردگان فكر نمي كنم،‌ حداقل تا وقتي كه زنده هستم!

By Blogger Iranian idiot, at ۷:۳۲ بعدازظهر

Silam Aidin :)

By Anonymous Bamdad, at ۱۰:۰۴ بعدازظهر

Silam Aidin :)

By Anonymous Bamdad, at ۱۰:۰۴ بعدازظهر

hangane obooor yani hamoon hangame obooor?

By Anonymous fati, at ۱۱:۳۶ بعدازظهر

چه جلب....!دلم تنگت شده بود آیدین

By Anonymous هدی, at ۱۲:۳۸ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006