شنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۵

مارگوت بیکل

پنجه درافکنده ایم
با دست های مان
به جای رها شدن .
سنگین سنگین بر دوش می کشیم
بار دیگران را
به جای همراهی کردن شان .
عشق ما
نیازمند رهایی ست
نه تصاحب.
در راه خویش
ایثار باید
نه انجام وظیفه.

8 comments | Permalink

نظرات: 8

ايثار بايد ..

By Blogger هديه, at ۱۰:۳۱ قبل‌ازظهر

hamoon anjame vazifaro ham anjam bedan khobe....isaaar pishkesheshooon

By Anonymous fati, at ۱۲:۳۴ بعدازظهر

نمي شه آخه ژستم خراب مي شه

By Anonymous مداد, at ۱:۱۶ بعدازظهر

زمان نتیجه ی ناراستی است
که ما را به راه حقیقت می کشاند
زیرا تنها حقیقت رهایمان می سازد
مارگوت بیکل

By Anonymous ری را, at ۱:۵۲ بعدازظهر

شاعر همه چیز رو گفته. چیزی برای گفتن نمیمونه. یا حق

By Anonymous مهدی هنرپرداز, at ۲:۲۳ بعدازظهر

انجام وظیفه بعنی جی!هان

By Anonymous son of thunder, at ۵:۳۶ بعدازظهر

برای صدمبن بار چرا فکر می کنی روشنفکری؟

By Anonymous son of thunder, at ۵:۳۸ بعدازظهر

man aasheghe in sher hastam
entekhabe ghashangi bood az bickel
merciiiiiiiiiiiiii

By Anonymous nazanin mehra, at ۱۲:۲۶ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006