پنجشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۵

توجیه ، صلیبی که به دوش میکشیم

هیچ چیز بیشتر از آوردن دلیل برای توجیه بی فکری به کوشش فکری نیاز ندارد!

10 comments | Permalink

نظرات: 10

از اون بدتر، وقتيه که آدم هي دليل بياره، وسط حرف‌هاش بفهمه داره اشتباه مي‌کنه.
همچين يه خورده ضايع‌س !

By Blogger هديه, at ۸:۴۳ قبل‌ازظهر

ببين احساس مي كنم در مورد تعريفاتت، يه كم داري زياده روي مي كني
يا شايدم من «نويسنده!!!!» هه! بودم و خبر نداشتم؟

در اين مورد:
Oh Yeeeeeah

By Blogger Iranian idiot, at ۱:۳۱ قبل‌ازظهر

ببين احساس مي كنم در مورد تعريفاتت، يه كم داري زياده روي مي كني
يا شايدم من «نويسنده!!!!» هه! بودم و خبر نداشتم؟

در اين مورد:
Oh Yeeeeeah

By Blogger Iranian idiot, at ۱:۳۴ قبل‌ازظهر

ببين احساس مي كنم در مورد تعريفاتت، يه كم داري زياده روي مي كني
يا شايدم من «نويسنده!!!!» هه! بودم و خبر نداشتم؟

در اين مورد:
Oh Yeeeeeah

By Blogger Iranian idiot, at ۱:۳۴ قبل‌ازظهر

ooohooo

By Anonymous bamdad, at ۲:۱۷ قبل‌ازظهر

fek kon niaz nadashte bahe

By Anonymous Aseman, at ۱۰:۰۱ قبل‌ازظهر

این کار که اختیارش بیشتر با خودت هست، پس کاملا بی خیال اصلا جواب نده. به هر حال که طرف راضی نمیشه لااقل اینجوری کار به این سختی! رو انجام نمیدی

By Anonymous sherry, at ۱۰:۵۳ قبل‌ازظهر

اینو باهات هستم مثل سگ !!

By Blogger Amort, at ۴:۲۳ قبل‌ازظهر

دلایل من برای توجیه بی فکری هام : هاپ .. هاپ .. هاپ .. هاپ .. هاپ

By Blogger Amort, at ۴:۲۹ قبل‌ازظهر

اخ گفتی ... اما خوبی اش اینه که انقدر سخته من گاهی خسته میشم و دست از توجیه میکشم و به خودم میگم اصلا خوب کردم بی فکری کردم . به کسی چه مربوط .

By Anonymous نگاه, at ۱۰:۰۵ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006