سه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۵

اين وطن هرگز براي من وطن نبود

8 comments | Permalink

نظرات: 8

سلام مرد.خیلی وقته اینجا چیزی ننوشتم.خواستم بگم اما نشد که نشد

By Blogger evilaxis, at ۲:۱۷ قبل‌ازظهر

به همين ترتيب: آدم، دانشگاه، دولت و...

By Blogger Iranian idiot, at ۳:۱۵ قبل‌ازظهر

در مورد نظرنوشتن، 110 درصد باهات موافقم! چيزي كه من هم بهش رسيدم همينه كه اسمش لودگيه!

By Blogger Iranian idiot, at ۳:۱۶ قبل‌ازظهر

نگویید انقلاب برای ما چه کرده بگویید ما برای انقلاب چه کرده ایم .. میدونستی این جمله ی یکی از رئیس جمهورهای اسبق آمریکا بوده که این خمینی گور به گور شده ورداشته به جای کلمه ی دولت از کلمه ی انقلاب استفاده کرده !؟

By Blogger Amort, at ۹:۱۳ قبل‌ازظهر

وطن ...

By Blogger North Star, at ۱۰:۵۴ قبل‌ازظهر

به نظرت کتک زدن چه مزه ای داره ؟

By Anonymous نگاه, at ۱:۳۶ بعدازظهر

قربونت آيدين جان واس كي بود؟

By Anonymous ناشناس, at ۶:۳۵ بعدازظهر

و نیست

By Blogger Mehrdad, at ۱۱:۵۲ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006