شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۵

زمان از یاد رفته

آدم در کتابها می خواند که زمین میچرخد ، می خواند به راحتی از کنارش رد می شود چون برایش تجسمی عینی ندارد که زمینی که رویش گام میزند نمی جنبد . زمان ِ زندگی نیز چنین است ..
اما فیلمهای سینمایی با بی رحمی این زمان ساکن و بی حرکت را به چالش می کشند و برای نشان دادن گریزش به چرخش عقربه ها شتابی دیوانه وار می دهند و ده بیست سال یک زندگی را در دو دقیقه به بیننده می نمایانند ، همیشه این گذر زود زمان در فیلمها برایم ترسناک بوده و یادم انداخته که ای وای که زمان چه زود می گذرد ، باز صد رحمت به داستانهای کتابها قدری دلرحمترند!

5 comments | Permalink

نظرات: 5

زمان ديوانه وار در گذر است و ما ...

By Blogger North Star, at ۷:۵۶ قبل‌ازظهر

in ketaba adamo mikoshan ... mitunan ... mishoshaaaaaaan ... (rasti linke man ku?!! :)

By Anonymous آویژه, at ۴:۵۲ بعدازظهر

بله.میگم رفیق شاید تو زیادی ساکنی.

By Anonymous the man in the middle, at ۴:۵۷ بعدازظهر

salam aidini...vali in heso man ba ketab bishtar daram

By Anonymous anahita, at ۱۰:۲۲ قبل‌ازظهر

دلم برا تنگ شده ایدین جدی جدی گنده گنده

By Anonymous نگاه, at ۲:۲۹ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006