سه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۵

گمشده ای از ما ...

بعضی وقتها فکر میکنم در وجود کسانی که دوستشان دارم گمشده ای از من زندگی میکند ، شاید برای همین است که دوستشان دارم ، شاید بشود گفت در وجود کسانی که دوستشان داریم آرزو و رویایی از ما نهفته است که نمی توانیم بازش شناسیم اما در پی اش هستیم...

8 comments | Permalink

نظرات: 8

فكر نكن! يقين داشته باش همينه!

By Blogger Iranian idiot, at ۲:۳۳ قبل‌ازظهر

آره ، درسته ...

تا حالا بهش فكر نكرده بودم ...

By Anonymous بامداد, at ۳:۲۴ قبل‌ازظهر

شايد... اين گونه باشد

By Blogger North Star, at ۵:۳۲ قبل‌ازظهر

به ! پس ببین چقدر از رویاهای تو در من نهفته ها !!؟! (:

By Anonymous نگاه, at ۲:۲۶ بعدازظهر

به راستی

By Anonymous hamid, at ۱۲:۴۳ قبل‌ازظهر

دارم فکر می کنم اون قسمت از رویاها که در تو می باشد رو بی خیال بشم..واسم افت داره

By Anonymous son of thunder, at ۱:۰۳ قبل‌ازظهر

گمشده های یک ارمنی در بدن یک یارم ترک(یارم به معنی نیمه ها !!!)برنامه امشب سینماهای تهران
:))

By Anonymous son of thunder, at ۱:۰۴ قبل‌ازظهر

در واقع به خاطر بخش نداشته ی وجودمون که در اونهاست دوستشون داریم.

By Anonymous narges, at ۲:۱۷ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006