جمعه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۵

طرف گرامانت


تاثیری که می گویند محیط روی آدم می گذارد بیشتر ازهمه درباره ء محیط فکری یا روشنفکری صادق است. آدم افکارش را می سازد، تعداد افکار خیلی کمتر از تعداد آدمهاست ، در نتیجه ء همه آدمهایی که فکر واحدی دارند مثل هم اند. از آنجایی که یک اندیشه هیچ چیز مادی ندارد ، همه آدمهایی که تنها بطور مادی آدمی را دوره می کنند که اندیشه ای دارد ، هیچ تغییری در این اندیشه اجرا نمی کنند.
پروست

4 comments | Permalink

نظرات: 4

ثبت نام جشنواره کانون فیلم و عکس پلی تکنیک آغاز شد. کلاس هایی با حضور اساتیدی چون فرزاد موتمن، مهران مهاجر، اردشیر عالمی، مازیار اسلامی، محمد تهامی نژاد و... همچنین پخش و نقد فیلم به صورت هفتگی. لطفا لینک بدهید.

By Anonymous کانون فیلم و عکس پلی تکنیک, at ۵:۲۹ قبل‌ازظهر

بعضي وقتها هم تعداد فكر ها بيش از تعداد خود آدم مي شود....

By Blogger مازوخ, at ۷:۴۷ قبل‌ازظهر

جل الخالق!!!

By Anonymous شب نويس, at ۸:۵۶ قبل‌ازظهر

اينجاست كه به نفهمي خودم بيشتر پي مي برم
نفهميدمش !

By Blogger North Star, at ۹:۱۸ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006