دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۵

در جستجوی زمان از دست رفته

خانم گرامانت با اشاره به غصه ء عشق سوزان گفت : فکر میکنم مسخره باشد که مردی به این فهمیدگی برای همچو زنی رنج بکشد که حتی زن جالبی هم نیست ، چون می گویند خیلی احمق است . این را با خردمندی آدم های عاشق نشده گفت که معتقدند یک مرد فهمیده باید تنها به خاطر کسی غصه بخورد که لیاقتش را داشته باشد ، و این کمابیش به آن می ماند که کسی تعجب کند که چرا آدم به خاطر چیزی به کوچکی یک باسیل ناقابل دچار وبا می شود.
پروست

3 comments | Permalink

نظرات: 3

az cheshme majnun shaiad laili 1 chize dige bashe ke hast!

By Blogger pardis, at ۸:۱۶ قبل‌ازظهر

bah bah cheshmo delam roshan khanume ki ki?????? na khanume ki???

By Anonymous aseman, at ۹:۲۳ بعدازظهر

man ino khoondam
badak nabood

By Anonymous Bahareh, at ۹:۵۸ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006