پنجشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۵

استاندال


بیش از آن که عشق زاده شود ، زیبایی باید به عنوان یک نشانه ظاهر گردد ، و این نشانه زمینه را برای آن شور و شر اماده میکند.باشنیدن ستایش هایی که نثار کسی میشود که ما عاشقش خواهیم شد...

7 comments | Permalink

نظرات: 7

همين كه برات نوشتم. اما اگه آف لايني به اسم من با نام مدرسه برات اومد . باز كردن همان و منفجر شدن دم و دستگاه كامپيوتر همانd_penhani@yahoo.com

By Anonymous داوود پنهاني, at ۱:۴۷ قبل‌ازظهر

مِي بي ...

By Anonymous بامداد, at ۲:۰۱ قبل‌ازظهر

really!

By Anonymous North Star, at ۵:۲۹ قبل‌ازظهر

من هم معتقدم که زیبایی خواهی و زیباگرایی زمینه ی عشقه. اما همیشه شنیدن ستایش کسی نیست که ما رو عاشقش می کنه. معمولآ اولین ستایشگر خود ماییم.
یا خق

By Anonymous مهدی هنرپرداز, at ۱۱:۰۹ قبل‌ازظهر

زيبايي بايد در نگاه تو باشد نه در آنچه به آن مي نگري

By Anonymous فريب, at ۳:۳۱ بعدازظهر

yes.

By Anonymous Cannonball, at ۴:۱۳ بعدازظهر

chizhaaye sakht sakht... !

taandaal !!

By Anonymous gavazn, at ۵:۱۴ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006