یکشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۵

هیچ کس نمی تواند همه چیز را بدهد ، هیچ کس برای هیچ کس کافی نیست ، هیچ کس خدا نیست

زندگی فسرده شده است و چندان رغبت انگیز نیست ، روح را می ساید و رویا را زخمی میکند ، آخر دنیا مملو از آدمهایی شده است که هر کدام به نوبه ء خود رویایشان را ازدست داده اند و بدون عشق زندگی میکنند...

روی این پاراگراف متوقف میشوم:

شاید به کسانی می اندیشید که به آنان عشق می روزید ، بیشتر غور کنید تا دریابید که آنها را دوست ندارید: آنچه شما دوست می دارید ، حس مطبوعی است که از عشق ورزیدن به آنها در شما ایجاد میشود ، شما اشتیاق را دوست دارید نه کسی را که اشتیاق را بر می انگیزد...

هوم اورول بود که می گفت : بهترین کتابها ، آنهایی هستند که دانسته هایت را برایت نقل میکنند و چقدر خوب گفته!

میخواهم خیلی چیزها بگویم ، در همین باب ، نمی دانم چرا خفه میشوم ، میگویم انتخاب نکردن را انتخاب کرده ام ، فارسیش می شود نوعی اشتیاق عاشقانه که محکوم است که تا ابد از عشقی به عشق دیگر سرگردان باشد!
اما شاید بپرسید اینها چه ربطی به پاراگراف اول دارد!
خب من چه میدانم! فقط همین که قبلم درد میگیرم از اینکه آدمیان رویاهایشان را اینقدر ارزان در قالب شخصی بلوکه میکنند تا آرام آرام بگندد...

11 comments | Permalink

نظرات: 11

:)

By Anonymous Air, at ۱۱:۳۶ بعدازظهر

زندگي فسرده شده است ولي نمي دانم چرا من در اين تصورم كه مي تواند دگرگوني را به خود ببيند!
پ.1 بهش مي گن ساختن عشق كه گاه خيال است و گاه به شوخي جدي مي شود .
پ.2 : اوهوم.
پ.3 : خيلي وقتهاست كه نمي شود آنچه را در مغزت مي گذرد بگويي! محكوم بودن را تا حدي مي شناسم.
پ.4 : حس بركه! اين را كه مي گويي هميشه صدق نمي كند
سه تا پست از اينجا عقب موندم

By Anonymous North Star, at ۵:۱۶ قبل‌ازظهر

...

By Anonymous Cannonball, at ۱۱:۰۲ قبل‌ازظهر

موافق تمام حرف های این پست هستم.
اما قلبت درد نگیرد. همین است دیگر.

By Anonymous نمی دونم, at ۱:۳۱ بعدازظهر

گاهی وقت ها ما عشق می ورزیم برای اینکه از عاشق بودن خودمون خوشمون می آد . ولی به نظر من چیزی که باعث می شه به کسی ، چیزی یا خودمون و خواسته هامون عشق بورزیم ، زیباییه
ما زیبایی رو دوست داریم . البته همیشه هم نه !

By Blogger ماه کولی, at ۱:۴۳ بعدازظهر

ما عاشقان عشقیم نه عاشقان معشوق

By Anonymous مهدی هنرپرداز, at ۲:۲۸ بعدازظهر

حالاما هم که ریختیمش تو کوله پشتی و ازا ین آدم به اون آدم جابجاشون میکنیم اوضامون همچینام خوشگل موشگل نیس! گفتیم که بدنی

By Anonymous آفتاب پرست, at ۳:۴۶ بعدازظهر

انقدر غر نزن پسر!

By Anonymous بن بست, at ۶:۱۸ بعدازظهر

جانا سخن از دل ما ميگويي :

آنچه شما دوست می دارید ، حس مطبوعی است که از عشق ورزیدن به آنها در شما ایجاد میشود ، شما اشتیاق را دوست دارید نه کسی را که اشتیاق را بر می انگیزد...

اين كلام از كيست؟ از خودت است؟

By Anonymous kaysamax, at ۱۰:۱۵ بعدازظهر

توقفت رو اون پاراگراف رو عشقه !

By Anonymous نگاه, at ۱۱:۴۲ بعدازظهر

همیشه اکثر مردم دوست دارن چیزهایی که می دونن و بشنون........

By Anonymous nazli, at ۵:۰۷ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006