جمعه، آبان ۱۲، ۱۳۸۵

آیا؟

آیا ایمان و تعصب خشک درهای زندان را ابتدابه نام آزادی نمی گشاید تا هر چه زودتر همان درها را پشت سرقربانیان جدیدش قفل کند؟
آیا تساوی همه آنسان ها وعده داده نمی شود تا هر چه سریعتر اقشار و طبقات صاحب امتیاز گذشته تحت پیگرد قرار بگیرند؟
آیا تاریخ به ما نمی آموزد که ایده های اخلاقی همگی فاسدند و بهترین ایده ها اغلب از همه فاسد تر؟

آیا همه این انقلاب در دنیا بس نبود تا ثابت شود ایده های روشنگرانه برای ساختن جهانی بهتر مزخرف گوی هایی جنایتکارانه بوده؟


از همه چیز منزجریم، از فلاسفه بیشتر...

7 comments | Permalink

نظرات: 7

.....

By Anonymous ناشناس, at ۱۰:۲۴ قبل‌ازظهر

قديمها مي گفتند هفت خوان رستم!
خوان به خوان كه پيش مي روي زندان به زندان را طي مي كني ... .

By Anonymous North Star, at ۱۱:۰۸ قبل‌ازظهر

فکر کنم بازی زیاد روت تاثیر گذاشته!!!!

By Anonymous نازلی, at ۱:۳۰ قبل‌ازظهر

دقیقا...همین طوره؟
جمله آخرت چی بود؟

By Anonymous یادداشت‌های اینترنتی, at ۱۲:۰۷ بعدازظهر

من از فلاسفه منزجر نیستم اما ازشون خنده ام می گیره با اونهمه تئوری ...

By Anonymous نگاه, at ۲:۲۳ بعدازظهر

روی خط پنجم اش مشکل دارم

By Anonymous نمی دونم, at ۳:۳۵ بعدازظهر

بله. بله. من جای شما بودم انقد جدی نمی گرفتم برادر! بی خیال بابا. من دنبال یه تاریخی می گردم که توش در مورد بی شکوه ترین لحظه های زندگی یه آدم معمولی توضیح داده باشه. آره. همچین چیزی رو دوست دارم. فلاسفه هم که بی خیال.

By Anonymous آفتاب پرست, at ۷:۲۶ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006