دوشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۶

End of 100 Pand e Amo Obide Manavi

81- توبه كار مشويد تا مفلوك و بخت كور و گرانجان مشويد.

82- حج مكنيد تا حرص بر مزاج شما غلبه نكند و بي ايمان و بي مروت نگرديد.

83- راه خانه معشوق به مردم منمائيد.

84- زنان را تنها مگائيد كه زن تنها گائيدن كار محتشمان باشد.

85- از ديوثي عار مداريد تا روز بي غم و شب بي فكرتوانيد زيست.

86- شراب فروشان و بنگ فروشان را دل به دست آريد تا از عيش ايمن باشيد.(خیلی مهم ، کنکوری صددر صد)

87- در ماه رمضان شراب در برابر مردم مخوريد تا منكر شما نشوند.

88- گواهي كوران در ماه رمضان قبول مكنيد اگر چه بركوهي بلند باشد.

89- از جولاهه و حجام وكفشگر چون مسلمان باشند جزيه مطلبيد.

90- در راستي و وفا داري مبالغه مكنيد تا به قولنج و ديگر امراض مبتلا نشويد.

91- بر بنگ صباحي و شراب صبوحي ملازمت واجب شمريد تا دولت روي به شما آرد كه فسق در
همه جا يمني عظيم دارد.

92- شيخ زادگان را به هر وسيله كه باشد بگائيد تا حج اكبر كرده باشيد.

93- در شرابخانه و قمارخانه و مجلس كنكان و مطربان خود را به جوانمردي مشهور مكنيد تا روي هر
چيز به شما نكنند.

94- جاي خود را بر گدازادگان و غلامزادگان و روستا زادگان عرض مكنيد.

95- از منت خويشان و سفره خسيسان وگره پيشاني خدمتكاران و ناسازگاري بپرهیزید

96- به هر حال از مرگ بپرهيزيد كه از قديم مرگ را مكروه داشته اند.

97- خود را تا ضرورت نباشد در چاه ميفكنيد تا سر و پاي مجروح نشود.

98- كلمات شيخان و بنگيان در گوش مگيريد كه گفته اند:
هر معرفتي كه مردي بنگي گويد
بر كير خري نويس و در كونش كن

99- تخم به حرام اندازيد تا فرزندان شما فقيه و شيخ و مقرب سلطان باشند.

100-هزل خوار مداريد و هزالان را به چشم حقارت منگريد

زنهار كه اين كلمات به سمع رضا در گوش گيريد كه كلام بزرگان است و بدان كار بنديد. اينست آنچه ما دانسته ايم، از استادان بزرگان به ما رسيده و در كتاب ها خوانده و از سيرت بزرگان به چشم خويش مشاهده كرد ه ايم، (حسبه الله) در اين مختصر ياد كرديم تا مستعدان از آن بهره ور گردند. نصيحت نيكبختان ياد گيرندبزرگان پند درويشان پذيرند حق سبحانه و تعالي در خير و سعادت و امن و
ستقامت به روي همگنان گشاده گرداناد.

6 comments | Permalink

نظرات: 6

obaide manavi jan mishe rahe hale jelogiri az marge makruh ro ham begi!

By Anonymous sun, at ۷:۲۶ قبل‌ازظهر

shoma negaran nabash
ma az unash nistim!:d

By Anonymous sun, at ۲:۳۱ بعدازظهر

ما هم شدیدن مستعد ... (؛

By Anonymous عادله, at ۸:۱۱ بعدازظهر

عبید در من حلول کرد .باور نداری بیا و ببین .

By Anonymous سید, at ۱۲:۰۱ بعدازظهر

سلام و سپاس از حضورت دوست خوبم.

By Anonymous مسيح علي نژاد, at ۲:۴۸ بعدازظهر

حتی فکر کردن به اینها هم مزه داره چه برسه عملی شدنش

By Blogger شقايق, at ۱۰:۴۰ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006