جمعه، آذر ۱۶، ۱۳۸۶

نمی دانم که عاشقم بود یا نه ، حتی نمی دانم که می دانست دوستش دارم یا نه ، گاهی فکر میکنم بود ، گاهی فکر میکنم نبود.

9 comments | Permalink

نظرات: 9

salam aziz

By Anonymous ناشناس, at ۹:۵۵ بعدازظهر

سیدو : چقدر مشکلات مشترکن آیدین.
می دونی دلیلش چیه که ما بیش از هر کسی با خودمون رو راست نیستیم.
اگه همه روراست و ÷وست کنده بودیم ببین چه هلو بازاری میشد .

By Anonymous ناشناس, at ۱۱:۵۹ قبل‌ازظهر

خوب ازش بپرس مي فهمي!

By Anonymous ناشناس, at ۳:۱۲ بعدازظهر

moheme hala?

By Anonymous sun, at ۳:۵۰ بعدازظهر

ببین منو! / به من گفت بوده / شما هم چشمات را هم بگذار / بنا را بگذار بر شک میان دو و سه / یک سجده ی سهور بجا بیاور / و بگو "بوده" / این طوری بیشتر حال میده!

By Anonymous َعلی, at ۹:۳۶ بعدازظهر

مهم این نیست که "او " عاشقت بود یا نه ، مهم این است که " تو " عاشقش بودی .
داشتن این حس زیبای دوست داشتن مهم است و قیمتی.
که تو این حس را داشتی.

آنقدر اینجا تعطیل بود که این بار هم انتظار نداشتم که راه اندازی شده باشد.
خوشحالم که می نویسی :)

By Anonymous ناشناس, at ۱۰:۱۱ بعدازظهر

مهم این نیست که "او " عاشقت بود یا نه ، مهم این است که " تو " عاشقش بودی .
داشتن این حس زیبای دوست داشتن مهم است و قیمتی.
که تو این حس را داشتی.

آنقدر اینجا تعطیل بود که این بار هم انتظار نداشتم که راه اندازی شده باشد.
خوشحالم که می نویسی :)

By Anonymous نسل سوخته, at ۱۰:۱۲ بعدازظهر

حالا این وسط کی عاشق کی بوده آخه؟!

By Blogger صورتکِ خیالی, at ۴:۳۲ قبل‌ازظهر

Oh Eshgh chehre Abyat peyda nist .......:D

By Anonymous ناشناس, at ۱۱:۲۷ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006