پنجشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۶

سور ِ بز

در آغازبعضی چیزها رخنه ناپذیر به نظر می آمد ، اما بعد از خواندن ، گوش دادن ، تحقیق کردن ، فکر کردن بالاخره توانستی سردر بیاوری که چطور ملیون ها آدم ، زیربار تبلیغات و نبود اطلاعات خوکرده به توحش به زور تلقین و انزوا ، محروم از اراده ء آزاد و حتی کنجکاوی به سبب ترس و عادت به بردگی و چاپلوسی ، قادر بودند تروخیو را پرستش کنند ، نه اینکه فقط از او بترسند ، بلکه دوستش داشته باشند . همان طور که بچه ها بالاخره دلبسته ء پدر و مادر مقتدر می شوند ، به خودشان می باورانند که شلاق و کتک به صلاحشان است ...

برای هر کسی که در یک کشور دیکتاتور خیز زندگی میکند سور ِ بز می تواند روایت ملموسی باشد ، روایتی که از زبان دختری بیان می شود که زیربغل تراشیده اش در یک جشن دولتی باعث تحریک دیکتاتور و به قیمت از دست دادن باکرگی اش تمام می شود، و این حادثه آنقدر در عمق جان دختر رسوخ می کند که بعد از آن شب هیچ وقت مردی را به بالینش نمی پذیرد و بعد از بیست و چند سال برگشته است ، برگشتنی که هرچند انگار به دلخواه نیست اما انگار فراری از آن متصور نیست...

در سورِ بز توصیف میل بردگی عام و میل به دوست داشتن دیکتاتور ، توصیف های شکنجه های ترور کنندگان ، شخصیت آبس گارسیا و ... آنقدر قوی و واقعی هستند که شاید در هیچ کتاب دیگری نتوان نظیرش را یافت و در کنار همه اینها باز هم ضعف همیشگی یوسا در خلق انبوهی از صحنه های اضافی ، ریتم خیلی کند در بعضی قسمتهای کتاب آزار دهنده است ( البته از نظرشخص شخیص خودمان ها!)...

3 comments | Permalink

نظرات: 3

نظرت روبرای عمه ات نگه دار.نظر شخص شخیص ما!!!مرتیکه گنده گوز یارم ترک

By Anonymous son of thunder, at ۱۲:۲۷ بعدازظهر

نهایت مازوخیسمه اگه تو این حالم بخوام همچین کتابی بخونم . باشه واسه یه وقتی که مملکت بهشت شد ((:

By Anonymous نگاه, at ۷:۵۱ بعدازظهر

مرتیکه مزلف

By Anonymous son of thunder, at ۹:۴۲ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006