پنجشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۶

Phone Book

لحظه هایی هست که دلم برای همه ء کسانی که دیگر در زندگی ام نیستند ، ( همانهایی که شاید روزگاری حضوری پررنگ داشتند ) و حتی دشمنان تنگ میشود ، دلم میخواهد گوشی را بردارم و به تک تکشان زنگ بزنم ، می دانم که حرفها خیلی زود در مسیر دوست داشتنی هر مکالمه ء دوستانه ء دیگری قرار خواهند گرفت ، حتی می شود با دشمنان از علت پیش آمده ء دوشمنی کنونی به عنوان خاطره ای داغ صحبت کرد ، اما اگر این کار را نمی کنم برای این است که دیوانه نپندارندم و در کنارش همین بی حوصلگی مفرط که میل به صحبت با دوستان را دریغ میکندم چه برسد به آنها که مرده اند

7 comments | Permalink

نظرات: 7

in roozha ke to ghorbat karam shode daftarche telephon varagh zadan khob mifahmamet

By Anonymous erfan, at ۱۲:۱۱ بعدازظهر

منم احساس می کنم این حرفی که می زنی رو میفهمم و اینطور تجربه کردم که وقتی از خشم ما نسبت به تلخی یه واقعه کم میشه خوشحالی های اون واقعه پررنگ میشن ولی بهشون زنگ نزن!! دوستاتو می گم

By Blogger niaz, at ۱:۲۶ بعدازظهر

おやすみなさい。 [url=http://ci2s.org/viagura.htm]バイアグラ[/url] バイアグラ 個人輸入

By Anonymous ناشناس, at ۹:۱۳ قبل‌ازظهر

Hello! I'm newbie in Internet, can you give me some useful links? I know only about Yahoo [url=http://yahoo.com]Yahoo[/url] http://yahoo.com Yahoo

By Anonymous ناشناس, at ۶:۰۷ بعدازظهر

何?  どこ? [url=http://ci2s.org/viagura.htm]バイアグラ 服用[/url] バイアグラ 個人輸入

By Anonymous ناشناس, at ۴:۴۸ قبل‌ازظهر

Sie lassen den Fehler zu. Geben Sie wir werden besprechen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden umgehen. levitra generika cialis kaufen holland [url=http//t7-isis.org]levitra vs viagra cost[/url]

By Anonymous ناشناس, at ۵:۴۹ قبل‌ازظهر

el mensaje Encantador [url=http://csalamanca.com/tag/sin-receta/ ]comprar viagra contrareembolso [/url] me gusta esta frase:) http://csalamanca.com/tag/sin-receta/ viagra sin receta madrid

By Anonymous ناشناس, at ۴:۵۴ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006