دوشنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۶

از من رمقی به سعی ساقی مانده است...

گر این هفته به خوبی تمام بشود ، بسمان است دیگر این کارهای پر استرس ،زندگی در ایران آنقدر سخت شده و سختر و سختر خواهد شد که راهی نداری جز اینکه لقمه های بزرگتر از دهانت برداری ، و حالا اگر بخت یارد بود و لقمه از گلو رد شد که شد اگر نه که خفه خواهی شد ، اما راهی نیست!

اگر تمام بشود با موفقیت این هفته ، می نشینیم سر کار و درس و مشق خودمان ، دیگر این همه فشار و استرس بسمان است ،
اگر این هفته تمام بشود
اگر...

10 comments | Permalink

نظرات: 10

چه عجب این کامنت دونی ات باز شد

By Anonymous son of thunder, at ۵:۴۶ قبل‌ازظهر

خدا کنه حد اقل خوشمزه باشه لقمه هه....

By Anonymous نمی دونم, at ۱:۱۹ بعدازظهر

اگه لقمه گیر کرد خبر کن کمپوت بفرستیم زتدان...اگه نه که نوش جون

By Anonymous عرفان, at ۹:۵۱ بعدازظهر

بعد از این هفته نوبت هفته بعد که باید بگذره!

By Anonymous خنیاگرباد, at ۱۰:۴۴ قبل‌ازظهر

گمونم بگذره . برای من که گذشت .

By Anonymous عادله, at ۷:۳۵ بعدازظهر

من فقط خواستم به خودم ثابت کنم که ایا عنوز خواستن توانستن است یانه ؟
که دیدم هنوز هم در قانون اساسی ام خواستن توانستن است و بس.

By Anonymous سیدو, at ۱۲:۳۹ بعدازظهر

میگم ها لقمه را با اب بفرست پایین . خوب البته گاهی وقتا بعضی لقمه ها با همه ی بزرگی شون می تونن راحت الحلقوم باشن !
میگم ها ایدین از چه کلماتی استفاده کردی ؟
خوب ، موفقیت !

By Anonymous سیدو, at ۱۲:۴۳ بعدازظهر

تمام می شود و خوب می شود و یادت می رود و ... اه.. زندگی ست دیگر

By Blogger niaz, at ۱:۵۰ قبل‌ازظهر

فردا این هفته تمام می شود مثل همه هفته ها....

By Anonymous ترین, at ۲:۳۶ بعدازظهر

آقا هنوز دنبال مال دنیایی؟

By Anonymous عرفان, at ۸:۳۸ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006