شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۷

دختر پرتقالی

رویای غیر ممکن ها نام مخصوصی دارد که به آن امیـد می گوییم.

حس میکنم شوخی و فریبی در کار است زیرا اول کسی می آید و می گوید: بفرما ! تمام دنیا مال توست و می توانی در آن جست و خیز کنی . .. ای هم وسایل سرگرمی و ان هم مدرسه ای که از پاییز شروع می شود و در آن می توانی به بازی دروغ سیزده بپردازی و بعد ناگهان دوباره همه دنیا را از من می گیرند. حس میکنم همه مرا تنها گذاشته اند و دیگر هیچ تکیه گاهی ندارم و هیچ چیز نمی تواند نجاتم بدهد. نه تها همه دنیا و همه کس و همه چیز را از دست می دهم بلکه خودم را نیز از دست خواهم داد..

دخترپرتقالی / یوستین گاردر

دختر پرتقالی را چند ماه پیش خریدم ، همان وقتهایی که هنوز مزه ء داستان فروش زیر زبانم تازه بود ( تازه هست) ، اما هر بار بازش کردم چند صفحه ای بیتشر جلو نرفت ، البته مادر خواند کلی هم خوشش آمد ، اما اگر از من بپرسید میگویم ضعیفترین کتابی از که از گاردر هست!

3 comments | Permalink

نظرات: 3

horaaaaaaaaaaaaa...movafagh be gozashtane comment shodaaaam belakha

By Blogger fati, at ۵:۴۳ بعدازظهر

یعنی می خوای بگی منتفد ادبی شدی؟بخواب معامله که پتو یخ کرد!!!مرتیکه بی سواد و متظاهر....
همچین می گه "از من بپرسید میگویم ضعیفترین کتابی از که از گاردر هست!"
مرتیکه کی از تو پرسید؟
جریان ما سه نفر رو کجا می برید

By Anonymous son of thunder, at ۳:۰۰ قبل‌ازظهر

وبلاگ ساتگین تغییر آدرس داده است به: satgean.net

By Anonymous ناشناس, at ۸:۱۱ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006