یکشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۷

آشامیدن

من وقت میدونستم که کی یاد میگیرم که موقع ترکی حرف زدن اب و هر نوشیدنی دیگه رو نمیخورن ، می نوشن بسم بود ، فقط همین قدر که میدونستم کی این برام جا می افته تا این همه بهم نخندن!

8 comments | Permalink

نظرات: 8

تو هموون فارسي هم ياد بگيريم خوبه

By Blogger fati, at ۱۲:۴۲ بعدازظهر

راستش 6 بار خوندم و بازم نفهميدم ميخواي چي بگي !

By Anonymous نازي, at ۱۱:۴۱ بعدازظهر

آقا ما مخلصیم :)

By Anonymous آذین, at ۸:۵۲ قبل‌ازظهر

آقا یک کامنت خصوصی داری برو بخونش .
آهان یادم رفته بود بنویسم

اینطوری درسته .

سلام
یک کامنت خصوصی داری .
: دی

---------

By Anonymous سیدو, at ۹:۴۰ قبل‌ازظهر

خوب دیگه ایدین جان این نیازه اینجا معنا پیدا میکنه .
اگه اون دختر همسایه خوشکل بود تو هم کامپیوترش درست میکردی .
هی ایدین راستی خطتت وصل شد ؟
اگه شده یک ندا بده کارت دارم ؟

جان حال میکنی این زنهای پر رو را !

By Anonymous سیدو, at ۹:۴۲ قبل‌ازظهر

به قدرتی خدا که من یک هیچی از اونهایی که تو گفتی نمی فهمم .

اه بی سواتی هم در علم کامپیوتر واسه خودش عالمی داره !

By Anonymous سیدو, at ۹:۴۴ قبل‌ازظهر

این عکسه،اوه اوه اه !

یک عکسی هستش بذار ببینم دارم واست ایمیل بزنم کلی بخندی و حال کنی و تازه اونجاس که به قدرت و خلاقیت خلق خدا پی می بری و انگشت به دهن می مونی .

By Anonymous سیدو, at ۹:۴۷ قبل‌ازظهر

والا فارسا هم بهتره وقت اشامیدن فقط بیاشامند و حرف نزنند .بخورید و بیاشامید ولی در حین اش حرف نزنید .

By Anonymous سیدو, at ۹:۴۹ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006