پنجشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۷

به فاکتورهای مونده فکر میکنم
به حاج آقا
به اینکه چقدر از این کار مونده ، هرچند هم زیاد نمونده ولی من همیشه مرد کارهای ناتمام بوده ام و یه چیزی این ته ِ ته دلش میخاد بی خیال همه کارها بشه ! دیگه به چی فکر میکنم؟
امممم اره وسط همه اینا هر از چند ساعت فک میکنم که چه خوب میشد وبلاگ میشد نوشت ، باحال بوداا مثه قدیما بعد صفحه بلاگر رو باز میکنم و بک اسپیس بک اسپیس بک اسپیس...

بعد میرم سراغ دگمه دیلیت و یه چیزی انگار اون پشت میلرزه ، اره بار فشار خاطرات این 6 ساله تندی ضربدر بالا رو میزنم و میرم پی کارم...

یه چیزی ته ِ ذهنم میگه از شاهکارهای حاجی بنویس!

1 comments | Permalink

نظرات: 1

آیدین اون ته دلت رو دریاب.. باید بنویسی.. از حاجی.. از حرفهای تل انبار شده در این 6 سال....از زمین و زمان... باید بنویسی.. باید!

By Blogger عرفان, at ۱۰:۰۰ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006