دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

مغز و زبان

دوست دخترا به دو دسته خیلی مهم تقسیم میشن
یعنی سرشاخه ها!

کله پاچه دوست دارن
کله پاچه دوست ندارن

الان خیلی وقت شده از دست اولی ها دیگه گیرم نمیاد بسکه نایابه و رقابت شدید!

5 comments | Permalink

نظرات: 5

اینجوری مشکل کلسترول و چربی نداری ...

By Anonymous خانقاه, at ۳:۳۶ قبل‌ازظهر

مغز و زبان اونوقت چی؟
---------------------
توضیح:خب مغز و زبان خیلی با چشم و پاچه فرق داره. بخصوص اگه اون دسته اولی شامل سیرابی و شیردان هم بشه که دیگه واویلا....

By Anonymous کتایون, at ۷:۴۵ قبل‌ازظهر

اما من دوست دارم.
پس یک روز صبح بیا بریم یک دست بزنیم .

فقط به این فک میکنم که من دوست دخترت محسوب نمی شم!
: دی

By Anonymous نامادری, at ۹:۰۴ قبل‌ازظهر

دلمان صبح اول صبح هوس کله پاچه کرد گفتیم یک سر بیاییم اینورا .

By Anonymous نامادریت, at ۸:۲۶ قبل‌ازظهر

فکرشو بکن!کله چشم زبون گوش بنا گوش و ...وحشتناکه !!ترسناکه !دوست داری یکی اینجاهاتو بخوره؟!

By Anonymous shima, at ۱۲:۳۲ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006