جمعه، آذر ۱۵، ۱۳۸۷

وقتی از خودت متنفر باشی مگر جایی هم برای دوست داشتن کسی می ماند؟

8 comments | Permalink

نظرات: 8

دهه! از تو بعیده ها!

By Blogger macin, at ۱۱:۱۲ بعدازظهر

اولش آره اما کم کم نه دیگه.

By Anonymous کبری, at ۱:۳۹ قبل‌ازظهر

وقتی به ته ته دلم رجوع میکنم میبینم هنوز خودم دوست دارم و کار به انزجار و نفرت هنوز نکشیده .
پس یک نفس عمیق میکشم و میگم آیدین !آیدین !

هنوز می تونی امیدورا باشی که من یک روز بیام عاشقت بشم !
: دی

By Anonymous سیدو, at ۱:۱۱ بعدازظهر

میگم ها ایدین اگه این کبری خانم دوست دختر جدیدت و فکر مکین یهو میاد تیر تپرت میکنه.
ته اون کامنت حذف کن.

By Anonymous سیدو, at ۱:۱۲ بعدازظهر

سیدوجان! تو نگران تیرتپران کبری نباش. ثواب عشق سیدها حتما زیادتر از کبری ها است. دنیا را آتشفشان کن!

By Anonymous کبری, at ۱:۱۲ قبل‌ازظهر

میگم کبری آدرس نداری یعنی؟!

By Blogger صورتکِ خیالی, at ۳:۴۰ قبل‌ازظهر

صورتی خیاری!هنوز بی خانمان نشده ام که آدرس نداشته باشم!یعنی؟!

By Anonymous کبری, at ۱:۴۷ بعدازظهر

حالا کی از خودش متنفر شده اول اینو مشخص کن.
توی پرانتز:
چون من میدونم که تو منو حداقل دوست داری بنا بر این اونی که از خودش متنفر شده تو نیستی. بنابراین باید ببینیم اون کیه و بعد که فهمیدیم کیه ببینیم که آیا جدی جدی مهمه که اون آدم چون از خودش متنفره نمی تونه آدم های دیگه رو دوست داشته باشه یا نه.
به اینجا که می رسیم نفس عمیقی می کشیم و فکر می کنیم که مرحله ی بعدی چه می تواند باشد.
یا انقدر ها مهم نیست که کسی منجمله خودش را دوست داشته باشد و یا مهم هست. اگر مهم بود باید نقشه ای بکشیم که تنفرآن آدم را نسبت به خودش کم کنیم که بعد بر مبنای آن بتوان امید داشت که بتواند دیگران را هم دوست بدارد.
من فکر می کنم این فکر خوبی است.
بنا بر این لطفن بگو که آن آدم کیست!
:)

By Anonymous کتایون, at ۱۱:۲۰ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006