شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۸

سال نو مبارک

سال نو شده
چقدر زود ، چقدر سخت

سال نو شده و تو چند ساعت قبل از تحویل سال رسیده ای به خانه ، به خودت وعده داده بودی که حتما اتاق تو را هم خانه تکانی کرده اند ، اما نه خبری نیست ، دلت می خواهد قبل از تحویل سال تمیزش کنی اما خسته ای ، چند ساعتی میخوابی و نتیجه اش می شود مشکل همیشگی مثل فیل خوابیدن ، صدای زنگ را نشنیده ای ، دیرتر بیدار شده ای ، دوش میگیری با عجله ، اصلاح میکنی و به جای زخم کوچک اما دردناک اصلاح هول هولکی کرم میمالی و همزمان لباس عوض میکنی و میدوی بالا
اما زمان که منتظر تو نمی ماند،
سال تحویل شده
دمغ لم می دهی جلوی تلویزیون و به این فکر میکنی که واقعا
سال نو شده
چقدر زود ، چقدر سخت

5 comments | Permalink

نظرات: 5

چه زود، چه دیر، چه سخت یا چه آسان...عیدت مبارک شده اما
:)
بعضی ها می گویند در زمان تحویل شدن سال مشغول هر کاری که باشی تا آخر سال دچار همان کار خواهی ماند. امیدوارم سر لحظه تحویل سال دچار آن زخم کوچک اما دردناک نشده باشی....
:(

By Anonymous کتایون, at ۱:۲۳ بعدازظهر

سال نو شما هم خجسته آیدین خان!

By Blogger عرفان, at ۱:۴۵ بعدازظهر

هه هه
منم سر تحویل سال تو حموم و درحال ریش زدن و لباس پوشیدن بودم . زمان منتظر من نشد ... تو که ...

By Anonymous sina, at ۱۰:۴۲ بعدازظهر

emsal 1 jor banamki bodi aidin

doset dashtam

to in poste

By Blogger kariz, at ۵:۰۲ بعدازظهر

آیدین عزیز
کاش بدونی همین که برام اون کلمه ها رو نوشتی
همین که یادم بودی
چه قدر عزیز و مغتنمه برام.
ممنونم
یه عالمه، زیاد..:)

By Anonymous آذین, at ۱۰:۴۴ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006