جمعه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۸

اما در ایران امروز ، بندگانیم هنوز یا در بندان؟

درقسمتی از مقاله ء تذکره الاولیاء از مجموعه مقالات تجدد و تجددی ستیزی در ایران به قلم عباس میلانی آمده است :

" گبری از احمدپرسید ، حق تعالی چرا خلق را آفرید و چون آفرید چرا رزق داد و چرا میرانید و چرا برانگیزید. گفت بیافرید تا او را بنده باشد و رزق داد تا او را به رزاقی بشناسند و بمیرانید تا او را به قهاری بشناسند و زنده گردانید تا او را به قادری بشناسند.
به عبارت دیگر ، خلقت بنده و اضطراب گناه در او همه در خدمت شناخته شدن بزرگی و رحمانی خداست. بنده ابزاری ست در تحقق خواستهای خداوندی که شریکی برنمی تابد.
اگر به یاد بیاوریم که خداوند ملک و خداوند خانه هردو مانند خداوند آسمانها رفتار می کنند و دایره و سرشت قدرت (( خداوند )) در این سه عرصه ء الهی ، سیاسی و خانوادگی بازتاب یکدیگرند و همدیگر را تغذیه می کنند ، آنگاه به گمانم کام نخستین را در راه شناخت یکی از پیچیدگیهای اساسی تاریخ و فرهنگمان برداشته ایم .
از غیرت الهی تا غیرت سیاسی و غیرت مردانه فاصله ء چندانی نیست. "

2 comments | Permalink

نظرات: 2

بلاخره خوندیش ؟ کتاب شریفیه . هوم ... من بلاخره نوشتم .

By Anonymous sina, at ۳:۰۱ قبل‌ازظهر

خاطرات زندان نوشته شهرنوش پارسي پور
اينجا يه نسخه آپلود شده اش رو براتون مي گذارم:
http://www.ketabsara.mihanblog.com/page/4
در انتهاي صفحه!

By Anonymous بهناز, at ۱:۲۲ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006