شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۸

چند پرسش دوستانه ء اعلمی از میرحسین موسوی

از وب سایت اکبر اعملی :

صرفنظر از پرسش های بدون پاسخ و ابهاماتی که در مورد انگیزه و شیوه ورود مهندس میر حسین موسوی به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین نوع نگاه وی به پاره ای از مقولات سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و نیز سکوت و بی تفاوتی 20 ساله وی در قبال وقایع آذربایجان ،نابسامانی ها ،نقض حقوق بشر ،تحدید و تهدید حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و انحراف از آرمان های نخست انقلاب وجود دارد ،ایشان را شخصیتی پاکدست و درستکار می دانم. با این وصف بخشی از عملکرد ایشان و نزدیک شدن کبوتران حرم قدرت و فرصت طلبان حرفه ای به او نگرانی هائی را هم در من و بسیاری از همفکرانم ایجاد کرده است که لازم است در این مجال که مخاطبم شخص آقای موسوی است به چند مورد از آنها اشاره نمایم و منتظر واکنش منطقی ایشان باقی بمانم:

1-در طول 8 سال حضور در مجلس شورای اسلامی عملکرد بسیاری از نمایندگان مجلس و همه وزرا و مدیران خاتمی و احمدی نژاد را از نزدیک رصد کرده و بارها تعداد قابل توجهی از آنها را بخاطر قانون شکنی ،فساد و سوء استفاده هائی که در دستگاه تحت امرشان وجود داشته به مجلس فراخوانده و یا در قالب نطق و مصاحبه نسبت به عملکرد آنان واکنش نشان دادم که یقین دارم جنابعالی هم کم و بیش با آنها آشنا هستید. علاوه بر این ها مشاهده می شود بسیاری از همان کسانی که با گفتار و کردار انحصار طلبانه و تمامت خواهانه خود و انحراف از معیارها و مطالبات مورد نظر مردم ،اسباب شکست حرکت اصلاح طلبانه مردم را فراهم ساختند هم اکنون نیز بوی کباب به مشامشان رسیده و با هدف سهم خواهی به همراه نمایندگان ،وزرا و مدیرانی که وصفش رفت شما را احاطه کرده اند و لاجرم این شائبه را بوجود آورده اند که در صورت به قدرت رسیدن مجدد جنابعالی این افراد کماکان امید مردم را به ناامیدی مبدل خواهند ساخت.

2- گرچه سالهای متمادی از زادگاه خود دور بوده اید لیکن اطمینان دارم که با موقعیت و جایگاه آقای مجتهد شبستری امام جمعه تبریز در میان اهالی آذربایجان و خصوصا شهروندان تبریزی و مواضع و رفتارهای غیر قابل دفاع وی کاملا آشنا هستید. حال که پس از بیش از دو دهه دوری از خانه پدری برای نخستین بار این توفیق را یافتید تا سفری تبلیغاتی به آذربایجان داشته باشید ،در ظرف دو روز اقامت در تبریز ،دوبار به دیدار شبستری شتافتن چه توجیهی می تواند داشته باشد!؟ آیا این اقدام شما دهن کجی به کسانی نیست که از پاره ای مواضع ،رفتارها و خودخواهی های امام جمعه تبریز به شدت آزرده خاطر هستند!؟

3-همچنانکه از دوستانی مانند شما و جناب کروبی انتظار می رفت همزمان با ایامیکه اسامی نامزدهای مورد نظر شورای نگهبان اعلام شد، طی تماس تلفنی نسبت به رد صلاحیت بنده اظهار تاسف کردید که در جای خود قابل تقدیر است . جنابعالی طی این تماس خطاب به بنده اظهار داشتید؛ "در میان کسانی که برای ریاست جمهوری نامنویسی کرده بودند شما حزء برجسته ترین ها بودید ... و شما را یک شخصیت برجسته و ملی می دانم که در مجلس حضور شجاعانه ای داشتید..." و در پایان این مکالمه تلفنی نیز قول دادید دو روز دیگر در سخنرانی ای که در یکی از شهرها ایراد می شود بصورت مصداقی در اعتراض به رد صلاحیت غیر قانونی اینجانب رسما اعلام موضع خواهید کرد.

نظر باینکه اکنون حدود یک هفته از وعده شما می گذرد و از دیرباز گفته اند الوعده وفا! چنانچه توصیف شما نسبت به حقیر مقرون به صحت و از روی اعتقاد بوده است ،بنابراین این پرسش مطرح می شود که سکوت و خاموشی کاندیدای احراز مقامی که باید ملتزم به پاسداری از قانون اساسی و استیفاء حقوق ملت باشد ،در برابر رد صلاحیت غیرقانونی فردی که به تعبیر او "جزء برجسته ترین کاندیداهای ریاست جمهوری بوده و دارای شخصیتی برجسته و ملی است و در مجلس هم حضور شجاعانه ای داشته است" با کدام معیار و چگونه قابل توجیه است!؟ آیا این سکوت را باید بحساب مخالفت همان کسانی نوشت که زمانی مشمول تیغ نظارتی بنده در مجلس شده و هم اکنون فرصت طلبانه در اطراف شما گرد آمده اند و یا اینکه این سکوت ناموجه دلایل ناموجه دیگری دارد!؟
واکنش و پاسخ مجاب کننده شما به ابهامات و پرسش های فوق نه از روی تمنای دلجوئی و نیاز ،بلکه از آن جهت برای نگارنده این سطور حائز اهمیت است که می تواند آزمونی باشد برای حصول اطمینان از میزان صداقت و پایبندی عزیزانی که در ایام تبلیغات دفاع از حقوق شهروندی و اجتماعی را در رئوس برنامه های خود اعلام و برطبل اصلاح طلبی می کوبند!!
لاجرم یک واکنش مناسب می تواند نقطه عطفی برای ایجاد یک سونامی و تاثیرات و تغییرات شگرف در نتیجه و سرنوشت انتخابات بنفع یک کاندیدای خاص شود ،" وعسي أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسي أن تحبوا شيئا و هو شر لكم، والله يعلم و أنتم لاتعلمون."

0 comments | Permalink

نظرات: 0aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006