شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۸

حتی اگر گوبلز هم بود کم می آورد!

من منبع معتبرتری از تویت زنده ء کرباسچی هنوز سراغ ندارم!

میگوید هنوز صبر کنید.

میگویند دفتر رهبری هم بهت زده شده حتی!

1 comments | Permalink

نظرات: 1

دوستان عزیز.

دولت مردم فریب احمدی نژاد کودتای کثیف تبلیغاتی خودش رو شروع کرده و در حال جو سازی برای قلب نتیجه انتخابات است. از شما خواهشمندم از درج اخبار جانبدارانه و سراسر دروغ خبرگزاری‌های وابسته به احمدی نژاد اکیدا خود داری نمایید و فریب این بازی تبلیغاتی کثیف رو نخورید. لطفا همین الان تمامی پستهاتون که مربوط به برتری ارای احمدی به موسوی است رو حذف کنید و تنها یک پست بگذارید: ما این دروغ را قبول نمیکنیم. آقای احمدی نژاد شرم بر تو و بر نیرنگ تو. آقای موسوی رئیس جمهور دهمین دور انتخابات با کسب هفتاد درصد آرادوستان، همراهان. هنوز هیچ چیز تمام نشده. لطفا امشب نخوابید و لاقل یک پست در نفی این کودتای کثیف بنویسید. باور کنید که هنوز هیچ چیزی تمام نشده و تأ وقتی‌ خاتمی و موسوی و کروبی زنده هستند امید زنده است. پیشنهاد من این است که به پشت بامها بروید و با صدای الله اکبر مردم رو به اعتراض دعوت کنید. بایستی جنبید تأ دیر نشده. ساعت شش صبح با صدای الاه اکبر.
. لطفا این پست رو برای دوستانتون بفرستید. باور کنید میشود کاری کرد. خدا بزرگ است.
http://khordaad.blog.com/

By Anonymous ناشناس, at ۴:۲۵ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006