دوشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۸

میر حسین موسوی

ریس جمهور منتخب : میرحسین موسوی.
ریس جمهور میرحسین موسوی.
میر حسین موسوی.
موسوی.


بنویسید ، به هر بهانه ای اسم میرحسین موسوی رو با پسوند و پیشوند ریاست جمهوری بنویسید تو وبلاگهاتون.
نبینم کسی اسم اون یارو رو به هر بهانه ای تو وبلاگش بنویسه ها!
حرام اعلام میکنم .
تحت هیچ شرایطی.
در شرایط اجباری نوشن - ان - بلا مانع است.

3 comments | Permalink

نظرات: 3

توجه توجه:

انتخابات را پس از وقت کشی دو هفته‌ای تایید کردند. ولی‌ ما دیگر فریب نمیخوریم.

دوستان و همراهان عزیز. همه با هم به پا میخیزیم تا خون شهیدان مان پایمال نشود. ما معنی شهید را تازه فهمیدیم که چه مقدس است و عزیز.

از همین حالا هر کاری بتوانیم برای گرفتن حقمان می‌کنیم. آنها در مقابل یک ملت به این بزرگی‌ هیچ قدرتی‌ ندارند. دیوار نویسی شبانه می‌کنیم. هر شب الله اکبر بلند تر از شب قبل میگوئیم و از تهدید‌هایشان نمیترسیم. تجمع مسالمت آمیز برگزار می‌کنیم. پس از یک برنامه ریزی سراسری اعتصاب خواهیم کرد. این مبارزه را تا ۱۸ تیر ادامه میدهیم و ۱۸ تیر چنان تظاهراتی می‌کنیم که اگر همه نیروهایشن را هم بیاورند در مقابل دریای که ما میسازیم هیچ باشند. تأ هر وقت که آزاد شویم ادامه میدهیم. و مهمتر از همه اطلاع رسانی می‌کنیم به هر کس که میشناسیم. نااگاهان را آگاه می‌کنیم، بسیجی‌‌ها را جذب خود می‌کنیم آنها هم برادر ما هستند که در راه غلطی افتاده اند. و به همدیگر امید و شجاعت تزریق می‌کنیم. در غیر این صورت رنگ آزادی را نه خودمان و نه فرزندانمان نخواهیم دید و این کوتاهی را هرگز بر خود نخواهیم بخشید. ما آوارگی کشور‌های دیگر را نمیخواهیم، ما ایران راا آباد و زیبا میخواهیم و به این هدف خواهیم رسید هر چند اگر ماه‌ها طول بکشد. مهمترین اصول: اطلاع رسانی، هماهنگ عمل کردن، شجاعت، امید. ما پیروز خواهیم شد اگر همه بخواهیم. اجازه نمیدهیم اینطور به رای و حق ما توهین کنند. این مطلب را که یک هموطن نوشته اطلاع رسانی کنید.

By Anonymous ناشناس, at ۱:۰۸ قبل‌ازظهر

نه تنها حرام است که کفاره هم دارد.

By Anonymous ایمان.الف.خلیفه, at ۱:۴۵ قبل‌ازظهر

تا حالا 11 سال میر حسین با خیال و تخیل سپری کرده، شما هم اسم وبلاگت صورتک خیالی هستش (اینو ببین: http://www.jahannews.com/vdcjmmei.uqemazsffu.html
خب حالا چه اشکالی داره، چهار سال خیال کنید میر حسین رییس جمهوره...

By Anonymous ناشناس, at ۲:۵۸ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006