پنجشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۸

برای فردا

من از کتک خوردن
من از درد کشیدن
من از احتمال اینکه شب را در خانه نخوابم
م ی ت ر س م
اما از مرگ نه!
حس خوبی نیست ، آنقدر که چند روز پیش که کتی نوشته بود این جان بی ارزش چه خوب است که لااقل در تظاهراتی بر علیه این رژیم گرفته شود برایش ننوشتم که چقدر من هم!
نمی دانم این ، این که اینقدر زندگی برایمان بی ارزش شده ، چقدر بد است ولی میدانم که حتما خوب نیست .
....
اما فردا
فردا نه به خاطر دانشجویانی که یک دهه ء پیش وحشیانه مورد تعرض قرار گرفتند
فردا نه به خاطر تمامی انسانهای آزاده ای که در طول این سی سال ...
فردا نه به خاطر زندانیان در بند
فردا نه به خاطر ریس جمهور موسوی
نه نه
فــــردا به خاطر خودم
فردا به خاطر زندگی که برایمان بی ارزش اش کرده اند
فردا برای امید
فردا برای فردا در خیابان خواهم بود
به امید پیروزی
به امید فردا.

5 comments | Permalink

نظرات: 5

koja

By Anonymous ناشناس, at ۴:۵۷ قبل‌ازظهر

من امروز برای آیدین...
من امروز برای آیدین...

By Blogger kata, at ۱۰:۴۸ قبل‌ازظهر

هر وقت برگشتی خبر بده.

By Anonymous کتایون, at ۱۰:۱۱ بعدازظهر

سلامتی مرد؟

By Blogger عرفان, at ۱۱:۵۱ بعدازظهر

من خوبم دوستام
:)

By Blogger صورتکِ خیالی, at ۶:۳۴ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006