یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۸

چون میگذردغمی نیست

حال خوبی نیست
حال خوبی نیست اینکه مجبور باشی مو به مو و طبق دستور به بخشنامه عمل کنی و صبح روز موعود با لباس شخصی تو پادگان حاضر باشی محض شرکت در راهپیمایی شکوهمند سالگرد پیروزی ؟! انقلاب.

اسمش میشه خیانت؟
نهست کنیم؟

حال خوبی نیست
حال خوشی نیست که چشمت به دست حضرت اقا باشه به قول اقایون ِ تو تلویزیون که هی میگن روز 22 بهمن قراره سنواتتون رو ببخشن.


پ ن : اصلا انگار رسمه این سرباز جدید ها سرپست نگهبانیشون ، تو کلاهشون و ...هرجا که دستشون برسه مینویسن : چون میگذرد غمی نیست ، یه سرباز قدیمی هم طبق سنت و وظیفه وقتی به این جمله منحوس میرسه حتما زیرش براش مینویسه : کس موتوری حالیت نیس.
همینجوری ساده ازش نگذر ها ، این شاه بیت دوم رو باید بهش برسی ، مثه امممم مثه این ادمهایی که سنشون از40 گذشته وبه همچی با یه سبکی تحمل ناپذیری نگاه میکنند و تو فکر میکنی باس خاطر اینه که به چیزهایی که خاستن نرسیدن و هزار تا دلیل دیگه واینه که انجوری ان نه کس موتوری و حالیت نیس!

2 comments | Permalink

نظرات: 2

حال خوبی نبود اما تنها خوبیش این بود که تو رو به نوشتن وا داشت.
...
بعله که می شه خیانت! بعله که میشه خیانت. پس خیال کردی خیانت چیه؟!

By Anonymous کتایون, at ۱۲:۰۹ بعدازظهر

ئه منم اومدم بگم خوبه که می نویسی. دوستت دارم که می نویسی. از هر چی که باشه

By Blogger Sara n, at ۲:۱۱ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006