پنجشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۲

وزير هفته قبل مستقيم در چشم خبرنگاران نگاه کرد و خيلی راحت و خونسرد .....ما تعدادی از سايتهای اینترنتي را مسدود کرده ايم و اين کار را تا هر جا که لازم باشد ادامه خواهيم داد...!!!و اين بود حرفهای وزيری که رِيسش با شعار آزادی بيان آمده بود و حالا با استناد به قانوني که اون تصويب کرده حمله به تنها رسانه آزاد باقي مونده شروع شده...ولي چرا ؟ چرا یکي داره زور ميزنه که بياد تو اتاق من ...اون ميخاد به زور بياد ، بياد که بگه که نبين، نکن نگاه نکن ، دنيا رو به نگاه من ببين ، با دنيا دشمن باش ،فقط به من نگاه کن ،دنيا پر از بدی ...اما تو داری ميبينی ،دنیا تغير کرده تو هم ديگه آدم ديگه ای هستی ،ولی اون نميدونه و هنوز برات خوب و بد ميکنه و تو در گوشهء مونيتورت ميبينی که دنيا داره مگذره به شتاب و یه عده دارن همهء امکانات کشورت رو صرف اين ميکنن که تو رو نگه دارن ،اما.......کسی نميتونه ديگه تو رو نگه داره ،متوقفت بکنه .در اين دنيا ديگر محرمانه ای نمانده ، محرم و نا محرمی نمانده ، بجز عقلی نامحرم که مخواهد قبول نکند

| Permalink

زیاد از اون روزها نگذشته ،روزهای حمله امريکا به عراق رو ميگم ،اون رمثل همه خونهای ديگه بحثهای سياسي تو خونه ما هم بازارش گرم بود والبته همش تضاد بين وزها من و بابا که مخالف سرسخت امريکاست بود ، اون اينقدر از جنگ تهيج شده بود که از صبح تا شب پای تلويزيون لاريجاني می نشست و اخبار جنگ رو تعقيب ميکرد و با توجه به منبع خبری من که اغلب بی بی سی هست افکار ما هم بيشتر مبضاد ميشد ، اون خواب شکست امريکا رو ميدید و واينکه ويتنام تکرار ميشه و اينکه يه ملتی تصميم گرفتن کشته بشن ولی تسليم امريکا نشن؟!!!!!!!!!و اين طرف من خوشحال بودم از اين جنگ و مطمئن از شکست ارتشی که پايگاه مردمی نداره وديديم که صدام مثل همه ديکتاتورهای ديگه وقتي ديد در خطر جمع کرد و رفت و اون همه سر و صدای طبل دروغينش چه زود خوابيد....اما يک چيز اينجا واسه من باقی موند و اون اينکه چرا ما و پدرانمون اینقدر با هم طرز فکرمون فرق داره انها انها انقلابی رو به اميد استقلال ملی به وجود آوردن که نه تنها استقلال ملی براشون نداشت که حتی استقلال خصوصيشون رو هم از اونها گرفت همینها بودن که به یه قانون اساسی مزخرف رای 98/ دادن و آیا جوابی واسه اين کار دارن ؟نتايجش گريبان ما رو گرفته ،من خيلی عاشق امريکا نيستم ولی حداقل می دونم که اونها لا قل با استقلال شخصی من کار ندارن ...........داشتم به اینها فکر می کردم که مقااله بهنود رو ديدم بهنود که خودش از نسل قديمه و من خيلی دوستش دارم ، دليل اين تفاوت زياد در بين دو نسل رو از شرايط خاص اون زمان ميدونه و ميگه که:دنيائی که نسل پيش در آن زيست از ديد امروزيان ناباورانه دلتنگ است، اما شور و قهرمانی و باور داشت و دنيای امروز که به آن سختی و دلتنگی نيست آن شور ندارد، ولی بی باور هم نيست، باوری ديگر دارد، به انسان می انديشد و بسيار می انديشد از قضا اما به زبان خود و نه زبان گذشته .اين دنيا قهرمانان خود را دارد، قهرمانانی که هيچ شباهت به چه گوارا و شن چوی کره ای و حتی ژان مولن فرانسوی نمی برند، از بريگاد سرخ و بادرماينهوف که به کلی جداست و خبری از بابی ساندز هم ندارد و از بن لادن هم نه به دليل آن که ترميناتور معاصر شد بلکه به آن دليل که عامی و عقب اقتاده اش می پندارد متنفر است.گفتگوی اين دو نسل دشوار است ، به باورم از گفتگوهای هر دو نسل ديگری در پشت سرمان سخت تر. سرعت زمان، اين دو نسل را به اندازه قرن ها، در خواست و در منطق و در زندگی از هم دور کرده است. جهان به اصطلاح پيشرفته که خطر ناهمزبانی دو نسل را ديده برای آن راه حل هائی دارد و از جمله متفکرانش هستند که همچون سيم رابطی عمل می کنند، مثل فرهنگ لغت، و زبان اين دو نسل را به هم می رسانند و فاصله هايشان را با همه دوری به هم نزديک می کنند. اما در اين جهان که ما در آن قرار داريم گفتگو با خشونت همراه می شود، و من حتی گفتگوی بن لادن و ملاعمر را هم از همين دريچه می نگرم که نمی دانند با هر تيری که رها می کنند وسيله تازه ای در اختيار دشمن می نهند که زير پايشان را با خشونت و تندی بيشتری خالی کند. اصلا اين نوع گفتگو، مخصوص جهانی است که گذشت.ديگران را رها کن که گويا تکليف خود می دانند و از خم ها به آرامی می گذرند، ما چه کنيم . به باورم در خلاصه ترين وجه، نسل تازه برای شناختن خود و برای شادی بيشتر هم که شده و برای آن که هر صبح دسته گلی برای خود بفرستد بايد حکايت نسل سوخته را بخواند و مبادا که خود را سوخته بگيرد که اقبالش همين بس که زنجيرهائی بر گردن انديشه خود ندارد و می تواند بی مانع خود را بسازد و با دانستن زبان تازه در خانواده جهانی جا بگيرد. اما نسل سوخته را اگر هنوز فرصتی هست به جای پرخاش و به سخره گرفتن جوانان که به زبان تازه سخن می گويند بهتر کار آن است که حکايت خود را آن چنان که بود بگويند و از حکايت خود چراغی بر افروزند برای فرزندانشان که هر چه زودتر حلقه از گردن باز کنند. اين جا از قضا بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آيد در حديث دلبران. وگرنه ديگران، حديث را چنان خواهند نوشت که شوری و شوقی در سر ها و دل ها به خواندنش نمی افتد. حالا در حقيقت، حديث درد مرا جز منی نمی داند که آن چه در همه بازار نيست مشتاقی است

| Permalink

چهارشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۲

زندگی گم شدن خاطرهها در باد است
کيست کزگم شدن خاطره اش دلشاد است
هر که از زندگيش سير شده
پس بداند ره مرگ آباد است

0 comments | Permalink

سه‌شنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۲

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

بر سر آنــــم کـــه گر زدســت بر آیـد
دست به کاری زنم که غم سر آید
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیــو چـو بیرون رود فرشــته در آیـد
صحـبت حـکام ظلـمت شب یلداست
نور زخورشـید جـوی بـو کـه بـر آیــد
.....بر در ارباب بی مروت دنیا........
چند نشینی که خواجه کی به درآیـد
...صالح و طالح متاع خویش نمودند
تـا کــــه قبول افتـد و که در نــظر آیـد
صـبـر و ظـفـر هر دو دوستان قدیمند
بر اثر صـــــــــبـــــــــر نوبت ظفر آیــــد

بــلبـــل عاشـق تو عمر خواه که آخر/باغ شـود سـبز و شاخ گـل ببر آیـــــد
غفلت آیدین در این سراچه عجب نیست/ هر که به میخانه رفت بیخبر آمد


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007