یکشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۲

بنام باران حدیث دلتنگی آسمان

19 سال پیش در چنین روزی مطابق با دوم شعبان 1424 ه.ق و هفتم مهر هزاروسیصد هشتاد دو هجری شمسی و بیست ونهم سپتامبر دوهزار و سه میلادی ، اشرف الملائک فخر الممالک حاجیه خانوم سلطان بانو فخرالزمان ومکان خدای خدایگان ، آفتاب عالم تاب ، روحنافداه ، پرنسس میسترس باران (س) روحی فدا علی الدوام پای به عرصه گیتی نهاد!
به تاریخ چنان نقل است که روز تولد این عالم ربانی و ستاره آسمانی راویان شتابان خود را به آیدین(ص) رساندند
ازبرای عرض تبریک و دریافت مژدگانی وباز طوطیان شکرشکن شیرین گفتارچنین حکایت کنند که آیدین(ص) را از این سخن بسیار خوش آمد و در وی حالتی برفت که تا بدان روز کسی در وی ندیده بود وبه سبب شعف و شور وشادی در میان چشمان ازحدقه بیرون نهاده صحابه به رقص و پایکوبی پرداخت وبه چاپاریان هزارهزارفیل با بار طلای 31 عیار مژدگانی داد و اذن کرد که مه پیکر را پیش او اوردند ، بعد از دیدن مولود آسمانی آیدین(ص) را حالتی برفت که تمامی یاران را انگشت بر دهان نمود ، آیدین(ص) را همینطور یکریزآب از دهان جاری بود ازفرط زیبای آن فرشته، چنانکه سیل جاری گشته و خرابیها به بار آورد که به تاریخ نقل است.
به همین دلیل نام باران بروی نهاده شد و آیدین(ص) درگوش وی حدیث (خصوصیه ....مگه فضولی !!) خواندند.
و امر فرمودند که هر وقت نام وی در زبان افتاد بندگان نمازعشق به جای آورند و از هیبت و جذبه او همین بس که همزمان با تولد این عالم فرزانه سرور پرشین بلاگ از فرط جذبه اش داون گشته وتمام بلاگران را انگشت
حیرت و حسد بر دهان!


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007