پنجشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۳

My Own's Room


شاید فقط برای رفع تکلیف باشد که هنوز می نویسم،یا شاید هم برای کسی که هر از چند روزی می پرسد ازم ،نمی نویسی نیهیلیست کوچولو؟نمی دانم شاید به خاطر چی هست یا نیست این نوشتن.ولی دیگر مثل ان وقت ها هیجان زده جیک و پوک زندگی را رک راست رو نمی کنم،اگر هم کرده ام ان قدر ناخوانا و گنگ بوده است که عطایش به لقای نه چندان دلچسبش بخشیده شده است و خلاص شده ام از سین جیم های موذیانه نگاه های وقیح ادم های حوالی ام.به نوشتن هم ناخنک می زنم،مثل همه چیز های دیگر که انگشتی زده ام بهشان و بعد نوک انگشت را با زبان لیسیده ام تا مزه اش ،ته مزه اش یعنی،زبانم را شیرین و شور و تلخ و گس کرده باشد و تمام.مثل ناخنک زدنم هایم به زندگی،به ازادی،به تنهایی،به عشق،سکس،دروغ،دلسوزی،رهایی،لذت،غم،اندوه،دلتنگی،خستگی ،کلافگی ...فقط ناخنکم به مرگ بی طعم ماند که ان هم از ترسیدن بود و نه چیزی بدتر!دیگر ان رویای نویسنده بزرگ شدن چشم هایم را ریز نمی کند از سر خوشی ،اما من هم چنان می نویسم ،شر و ورهایی از این دست که بی رمقند و بی گواه و بی سر و ته و هزار نهی و نفی دیگر.شاید واقعا به قول هم او،من یک نیهیلیست کوچولوی لوس احساساتیم که گاهی شبیه توده ای ها راه می روم و گاهی هم شبیه توده ای ها می خندم و هنوز در این دنیا به دنبال عدالت می گردم و جهان را طبقه طبقه می بینم.ارث کلان پدری ست دیگر.به خودم امدم و دیدم در دایره ام من مانده ام و یک مشت کاغذ پاره زرد نم گرفته که شیرازه شان امروز و فرداست بپکد از هم.من مانده ام و قاب عکس های مرگ و تولد و زندگی و افتخار و سنوات تحصیلی و مالیخولیای ذهنی که هر از چند گاهی عود می کند و من در دام عشق و بلا افتادن می خوانمش.من مانده ام و تصویری از تو پشت پرده هایی که باد "ابستنشان نمی کرد" و توری نبودند و نور کم رمق پاییز لابلای سوراخ های ریز و درشتش چرخان و رقصان سر نمی خورد .من مانده ام و خنکی بالش و لیوان ابی رنگ گلی پر از ته سیگار های نارنجی سوخته.من مانده ام و تصویر انگشتهایم با ناخن های براق و شیشه ای کنار گرمای شومینه ای گازی.راستش را بخواهی ،این دایره ام بی اینه است و من انگار مدت هاست که دیگر خودم را و سایه ام را نمی شناسم در دیوار های گچی و پوکش.

…myownsroom

0 comments | Permalink

نظرات: 0aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007