شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۴

Axe of Evil

Show Must Go On

 Posted by Picasa

0 comments | Permalink

Axe Of Evils

 Posted by Picasa

0 comments | Permalink

پنجشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۸۴

عالم معتبری

در دایره المعارف دون ژوانها در باب افراد معتبر چنین نوشته اند که :
در عالم وارستگی و معتبری :
زن : صیغه
سفر : با مال کرایه
منزل : هتل
کسب : گدائی!
و همچین از پدر معنوی دامت برکاته نقل است که می گفت : گدایی کنید نا محتاج خلق روزگار نشوید!

0 comments | Permalink

چهارشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۴

موریرا سزار گفت همه ء روشنفکرها خطرناکند ، ضعیف ، احساساتی و قادر به اینکه بدترین کارهایشان را با بهترین فکرها توجیه کنند ، مملکت به اینها احتیاج دارد اما باید مثل حیواناتی که قابل اعتماد نیستند مواظبشان بود!

جنگ آخر الزمان / یوسا

0 comments | Permalink

دوشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۴

فقط یک حقیقت وجود دارد ، همه چیز بدتر میشود...

همه چیز مرده است!
آن چه را جمنده میبینی، زنده مپندار
باد است که برسرگین زار می وزد
آنان تکان می خورند اما زنده گی نمی کنند
هر جمنده یی مرده است!
مرده است و هنوز..
رنج میبرد..


0 comments | Permalink

یکشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۴

:(

آیا تاریخ توسط همه افراد اجتماع ساخته میشود یا عده معدودی هستند که تاریخ را می سازند؟

0 comments | Permalink

جمعه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۴

مثل اولين «دوستت دارم» توي رابطه‌اي که از هيچ‌کجا شروع شده تا برسد به همان.
نه
خود ِ اولين دوستت دارم، توي رابطه‌اي که از هيچ‌کجا شروع شده تا برسد به همان ..
مهمان ِ صاحب‌خانه

0 comments | Permalink

چهارشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۴

ک ی م ی آ ی ی؟

از او گریزانم چرا که دوستش می دارم!
از او گریزانم میجویمش!
چندان که با من است صدایش را می شنوم و میبینمش
می خواهم گنگ نابینا شود
ولی چندان که نیست دو گوی آتشین را به چشم می بینم
که چونان ستاره گان در عمق شب می درخشند!
در غیابش این کلمات تطهیرشدند
روحش آن سان نزدیک ِ من است که جمسش دور ...کی می آیی؟


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007