جمعه، آبان ۱۲، ۱۳۸۵

آیا؟

آیا ایمان و تعصب خشک درهای زندان را ابتدابه نام آزادی نمی گشاید تا هر چه زودتر همان درها را پشت سرقربانیان جدیدش قفل کند؟
آیا تساوی همه آنسان ها وعده داده نمی شود تا هر چه سریعتر اقشار و طبقات صاحب امتیاز گذشته تحت پیگرد قرار بگیرند؟
آیا تاریخ به ما نمی آموزد که ایده های اخلاقی همگی فاسدند و بهترین ایده ها اغلب از همه فاسد تر؟

آیا همه این انقلاب در دنیا بس نبود تا ثابت شود ایده های روشنگرانه برای ساختن جهانی بهتر مزخرف گوی هایی جنایتکارانه بوده؟


از همه چیز منزجریم، از فلاسفه بیشتر...

7 comments | Permalink

نظرات: 7

.....

By Anonymous ناشناس, at ۱۰:۲۴ قبل‌ازظهر

قديمها مي گفتند هفت خوان رستم!
خوان به خوان كه پيش مي روي زندان به زندان را طي مي كني ... .

By Anonymous ناشناس, at ۱۱:۰۸ قبل‌ازظهر

فکر کنم بازی زیاد روت تاثیر گذاشته!!!!

By Anonymous ناشناس, at ۱:۳۰ قبل‌ازظهر

دقیقا...همین طوره؟
جمله آخرت چی بود؟

By Anonymous ناشناس, at ۱۲:۰۷ بعدازظهر

من از فلاسفه منزجر نیستم اما ازشون خنده ام می گیره با اونهمه تئوری ...

By Anonymous ناشناس, at ۲:۲۳ بعدازظهر

روی خط پنجم اش مشکل دارم

By Anonymous ناشناس, at ۳:۳۵ بعدازظهر

بله. بله. من جای شما بودم انقد جدی نمی گرفتم برادر! بی خیال بابا. من دنبال یه تاریخی می گردم که توش در مورد بی شکوه ترین لحظه های زندگی یه آدم معمولی توضیح داده باشه. آره. همچین چیزی رو دوست دارم. فلاسفه هم که بی خیال.

By Anonymous ناشناس, at ۷:۲۶ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007