یکشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۶

عمو عبید معنوی - 3

61-هر دغا كه بتوانند در نرد و قمار بكنيد تا مقامر تمام گفته شويد و اگرحريف سخت شود، سوگند سه طلاق بخوريد كه سوگند در قمار شرعي نيست.

62- پس از اتمام كار زر به كنك و قحبه مدهيد تا آخر انكار نكند و ماجرا دراز نكشد.

63- مردم بسيار گوي و سخن چين و سفله و مست و مطربان ناخوش آواز زله بند كه ترانه هاي مكرر
گويند در مجلس مگذاريد.

64- از مجلس عربده بگريزيد.
65- كنك و قحبه را در يكجا منشانيد.

66- نرد به نسيه مبازيد تا به هرزه مغز حريفان نبريد.

67- كنك را با احتياط به حجره بريد وحاضروقت باشيد تا به وقت بيرون آمدن از سلاح پارها چيزي ندزدد.

68- تا اسباب لوت و حلوا برابر چشم مهيا نشود خويش را به بنگ نزنيد.

69- مردمكان فضول و كساني كه بامداد روي ترش دارند ودر خمارفضيحت وملامت كنند كه تو دوش
شراب بد خورده اي و صراحي شكسته و زرو جامه بخشيده اي سرشان در كس خواهر زن نهيد تا ديگر
زحمت مردمان ندهند.

70- از جماع نو خطان بهره تمام حاصل كنيد كه اين نعمت در بهشت نيايد

71- شاهدان را به چرب زباني و خوش آمد گوئي از راه ببريد.

72- بر لب جوي و كنار حوض مست نرويد تا مگر در حوض نيفتيد

73-بر لب جوي و كنار حوض مست نرويد تا مگر در حوض نيفتيد.

74- با شيخان ونومالان و فالگيران ومرده شويان وكنگره زنان وشطرنج بازان و دولت خوردگان و بازماندگان خاندان هاي قديم و ديگر فلك زدگان صحبت مداريد.

75- راستي و انصاف و مسلماني از بازاريان مطلبيد.

76- سيلي ومالش از حريف كنده دريغ مداريد.
77- از تزوير قاضيان و شنقصه مغولان و عربده كنكان و حريفي آناني كه روزگاري گاییده باشيد و امروز

دعوي زبر دستي و قتالي و پهلواني كنند و زبان شاعران و مكر زنان وچشم حاسدان و كينه خويشان
ايمن باشيد.

78- از فرزندي كه فرمان نبرد و زن ناسازگار و خدمتكار حجت گير و چارپاي پير و كاهل و دوست بي
منفعت برخورداري طمع مداريد.

79- بر پاي منبر واعظان بي وضو تيز مدهيد كه علماي سلف جايز ندانسته اند.

80- جواني به از پيري، صحت به از بيماري، توانگري به از درويشي، غري به از قلتباني، مستي به از مخموري، هشياري به از ديوانگي دانيد

6 comments | Permalink

نظرات: 6

72 va 73 ke yeki bud
in 79 ro ye tozihe mabsuti bedin khube!

By Anonymous ناشناس, at ۶:۵۷ قبل‌ازظهر

75 o hastam baghiasham ba lahjeye ghalize farsie kamo bish gereftam :D

By Blogger شقايق, at ۹:۰۹ قبل‌ازظهر

سلام چطوری؟
مشتاق دیدار.
دیگه با این اوضاع مسافرت با ماشین تقریباً غیرممکنه.

By Anonymous ناشناس, at ۱۰:۳۳ قبل‌ازظهر

ببینم انوقت این عبید زاکانی ورژن زنینه هم داشته یا نداشته ؟
اگر نداشته بگو تا خودم استینها را بالا بزنم و حال تو و اون عبیدت را بگیرم اساسی.

By Anonymous ناشناس, at ۱۱:۳۵ قبل‌ازظهر

namana???????

By Anonymous ناشناس, at ۹:۰۰ بعدازظهر

hamin kara RE mikoni man khial mikonam kheili piyaze marghoobiam yadam mire boo midam !!!

merc beharhaal ! booos !

By Anonymous ناشناس, at ۱۱:۴۳ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007