دوشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۶

End of 100 Pand e Amo Obide Manavi

81- توبه كار مشويد تا مفلوك و بخت كور و گرانجان مشويد.

82- حج مكنيد تا حرص بر مزاج شما غلبه نكند و بي ايمان و بي مروت نگرديد.

83- راه خانه معشوق به مردم منمائيد.

84- زنان را تنها مگائيد كه زن تنها گائيدن كار محتشمان باشد.

85- از ديوثي عار مداريد تا روز بي غم و شب بي فكرتوانيد زيست.

86- شراب فروشان و بنگ فروشان را دل به دست آريد تا از عيش ايمن باشيد.(خیلی مهم ، کنکوری صددر صد)

87- در ماه رمضان شراب در برابر مردم مخوريد تا منكر شما نشوند.

88- گواهي كوران در ماه رمضان قبول مكنيد اگر چه بركوهي بلند باشد.

89- از جولاهه و حجام وكفشگر چون مسلمان باشند جزيه مطلبيد.

90- در راستي و وفا داري مبالغه مكنيد تا به قولنج و ديگر امراض مبتلا نشويد.

91- بر بنگ صباحي و شراب صبوحي ملازمت واجب شمريد تا دولت روي به شما آرد كه فسق در
همه جا يمني عظيم دارد.

92- شيخ زادگان را به هر وسيله كه باشد بگائيد تا حج اكبر كرده باشيد.

93- در شرابخانه و قمارخانه و مجلس كنكان و مطربان خود را به جوانمردي مشهور مكنيد تا روي هر
چيز به شما نكنند.

94- جاي خود را بر گدازادگان و غلامزادگان و روستا زادگان عرض مكنيد.

95- از منت خويشان و سفره خسيسان وگره پيشاني خدمتكاران و ناسازگاري بپرهیزید

96- به هر حال از مرگ بپرهيزيد كه از قديم مرگ را مكروه داشته اند.

97- خود را تا ضرورت نباشد در چاه ميفكنيد تا سر و پاي مجروح نشود.

98- كلمات شيخان و بنگيان در گوش مگيريد كه گفته اند:
هر معرفتي كه مردي بنگي گويد
بر كير خري نويس و در كونش كن

99- تخم به حرام اندازيد تا فرزندان شما فقيه و شيخ و مقرب سلطان باشند.

100-هزل خوار مداريد و هزالان را به چشم حقارت منگريد

زنهار كه اين كلمات به سمع رضا در گوش گيريد كه كلام بزرگان است و بدان كار بنديد. اينست آنچه ما دانسته ايم، از استادان بزرگان به ما رسيده و در كتاب ها خوانده و از سيرت بزرگان به چشم خويش مشاهده كرد ه ايم، (حسبه الله) در اين مختصر ياد كرديم تا مستعدان از آن بهره ور گردند. نصيحت نيكبختان ياد گيرندبزرگان پند درويشان پذيرند حق سبحانه و تعالي در خير و سعادت و امن و
ستقامت به روي همگنان گشاده گرداناد.

6 comments | Permalink

نظرات: 6

obaide manavi jan mishe rahe hale jelogiri az marge makruh ro ham begi!

By Anonymous ناشناس, at ۷:۲۶ قبل‌ازظهر

shoma negaran nabash
ma az unash nistim!:d

By Anonymous ناشناس, at ۲:۳۱ بعدازظهر

ما هم شدیدن مستعد ... (؛

By Anonymous ناشناس, at ۸:۱۱ بعدازظهر

عبید در من حلول کرد .باور نداری بیا و ببین .

By Anonymous ناشناس, at ۱۲:۰۱ بعدازظهر

سلام و سپاس از حضورت دوست خوبم.

By Anonymous ناشناس, at ۲:۴۸ بعدازظهر

حتی فکر کردن به اینها هم مزه داره چه برسه عملی شدنش

By Blogger شقايق, at ۱۰:۴۰ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007