پنجشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۶

سور ِ بز

در آغازبعضی چیزها رخنه ناپذیر به نظر می آمد ، اما بعد از خواندن ، گوش دادن ، تحقیق کردن ، فکر کردن بالاخره توانستی سردر بیاوری که چطور ملیون ها آدم ، زیربار تبلیغات و نبود اطلاعات خوکرده به توحش به زور تلقین و انزوا ، محروم از اراده ء آزاد و حتی کنجکاوی به سبب ترس و عادت به بردگی و چاپلوسی ، قادر بودند تروخیو را پرستش کنند ، نه اینکه فقط از او بترسند ، بلکه دوستش داشته باشند . همان طور که بچه ها بالاخره دلبسته ء پدر و مادر مقتدر می شوند ، به خودشان می باورانند که شلاق و کتک به صلاحشان است ...

برای هر کسی که در یک کشور دیکتاتور خیز زندگی میکند سور ِ بز می تواند روایت ملموسی باشد ، روایتی که از زبان دختری بیان می شود که زیربغل تراشیده اش در یک جشن دولتی باعث تحریک دیکتاتور و به قیمت از دست دادن باکرگی اش تمام می شود، و این حادثه آنقدر در عمق جان دختر رسوخ می کند که بعد از آن شب هیچ وقت مردی را به بالینش نمی پذیرد و بعد از بیست و چند سال برگشته است ، برگشتنی که هرچند انگار به دلخواه نیست اما انگار فراری از آن متصور نیست...

در سورِ بز توصیف میل بردگی عام و میل به دوست داشتن دیکتاتور ، توصیف های شکنجه های ترور کنندگان ، شخصیت آبس گارسیا و ... آنقدر قوی و واقعی هستند که شاید در هیچ کتاب دیگری نتوان نظیرش را یافت و در کنار همه اینها باز هم ضعف همیشگی یوسا در خلق انبوهی از صحنه های اضافی ، ریتم خیلی کند در بعضی قسمتهای کتاب آزار دهنده است ( البته از نظرشخص شخیص خودمان ها!)...

3 comments | Permalink

نظرات: 3

نظرت روبرای عمه ات نگه دار.نظر شخص شخیص ما!!!مرتیکه گنده گوز یارم ترک

By Anonymous ناشناس, at ۱۲:۲۷ بعدازظهر

نهایت مازوخیسمه اگه تو این حالم بخوام همچین کتابی بخونم . باشه واسه یه وقتی که مملکت بهشت شد ((:

By Anonymous ناشناس, at ۷:۵۱ بعدازظهر

مرتیکه مزلف

By Anonymous ناشناس, at ۹:۴۲ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007