دوشنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۶

از من رمقی به سعی ساقی مانده است...

گر این هفته به خوبی تمام بشود ، بسمان است دیگر این کارهای پر استرس ،زندگی در ایران آنقدر سخت شده و سختر و سختر خواهد شد که راهی نداری جز اینکه لقمه های بزرگتر از دهانت برداری ، و حالا اگر بخت یارد بود و لقمه از گلو رد شد که شد اگر نه که خفه خواهی شد ، اما راهی نیست!

اگر تمام بشود با موفقیت این هفته ، می نشینیم سر کار و درس و مشق خودمان ، دیگر این همه فشار و استرس بسمان است ،
اگر این هفته تمام بشود
اگر...

10 comments | Permalink

نظرات: 10

چه عجب این کامنت دونی ات باز شد

By Anonymous ناشناس, at ۵:۴۶ قبل‌ازظهر

خدا کنه حد اقل خوشمزه باشه لقمه هه....

By Anonymous ناشناس, at ۱:۱۹ بعدازظهر

اگه لقمه گیر کرد خبر کن کمپوت بفرستیم زتدان...اگه نه که نوش جون

By Anonymous ناشناس, at ۹:۵۱ بعدازظهر

بعد از این هفته نوبت هفته بعد که باید بگذره!

By Anonymous ناشناس, at ۱۰:۴۴ قبل‌ازظهر

گمونم بگذره . برای من که گذشت .

By Anonymous ناشناس, at ۷:۳۵ بعدازظهر

من فقط خواستم به خودم ثابت کنم که ایا عنوز خواستن توانستن است یانه ؟
که دیدم هنوز هم در قانون اساسی ام خواستن توانستن است و بس.

By Anonymous ناشناس, at ۱۲:۳۹ بعدازظهر

میگم ها لقمه را با اب بفرست پایین . خوب البته گاهی وقتا بعضی لقمه ها با همه ی بزرگی شون می تونن راحت الحلقوم باشن !
میگم ها ایدین از چه کلماتی استفاده کردی ؟
خوب ، موفقیت !

By Anonymous ناشناس, at ۱۲:۴۳ بعدازظهر

تمام می شود و خوب می شود و یادت می رود و ... اه.. زندگی ست دیگر

By Blogger N, at ۱:۵۰ قبل‌ازظهر

فردا این هفته تمام می شود مثل همه هفته ها....

By Anonymous ناشناس, at ۲:۳۶ بعدازظهر

آقا هنوز دنبال مال دنیایی؟

By Anonymous ناشناس, at ۸:۳۸ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007